skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
(Ver)huurverplichtingen In Tijden Van Corona

(Ver)huurverplichtingen in tijden van corona

Geüpdatet op 04 aug 2020 om 14:08

De afgelopen weken hebben veel verhuurders en huurders contact gezocht met ons kantoor met vragen omtrent (ver)huurverplichtingen in deze tijden van crisis, veroorzaakt door het coronavirus. Daarom gaan wij in dit nieuwsbericht in op de (ver)huurverplichtingen ten tijde van de coronacrisis.

Onzekere tijd door coronavirus voor zowel huurders als verhuurders

Deze vreemde onzekere tijd zorgt voor veel onrust onder de Nederlandse bevolking, en dan met name bij de ondernemers die allemaal op hun eigen manier gebukt gaan onder de gevolgen van het coronavirus en de in dat kader door de overheid getroffen maatregelen.

Omdat de situatie waarin we nu zitten erg uitzonderlijk is, heerst er vooral ook veel onwetendheid. Dit kan juridisch gezien voor de nodige strijd zorgen, onder andere tussen verhuurders en huurders.

Een winkelier (huurder) enerzijds zal aan een verhuurder vragen om toe te staan dat de huurbetaling wordt opgeschort in verband met het verplicht moeten sluiten van de winkel en de daardoor tegenvallende omzet, of zelfs helemaal geen omzet. De verhuurder anderzijds zal in veel gevallen willen vasthouden aan de huurovereenkomst en wil aanspraak maken op (tijdige) betaling van de huurpenningen.

Wat kunnen huurder en verhuurder over en weer van elkaar vorderen en verwachten?

Aangezien een pandemie van dit formaat in Nederland nog nooit eerder is voorgekomen, is een eenduidig antwoord op de vraag wat verhuurder en huurder over en weer van elkaar kunnen vorderen in een dergelijke situatie niet te geven.

In juridische zin kunnen partijen over en weer de nodige argumenten aangedragen waarom er (tijdelijk) wel of geen huur betaald zou moeten worden. Van tegenvallende of geen winkelbezoeken tot het sluiten van de zaak, maar ook het vasthouden aan de huurdoorbetalingsverplichting op grond van de huurovereenkomst.

Opschorting van de huurbetalingsverplichting vs. huurbetalingsverplichting op grond van de huurovereenkomst

Als een huurder onder de huidige omstandigheden verzoekt om het opschorten van de huurbetalingsverplichting of kwijtschelding van (een deel van) de verschuldigde huurpenningen, dan kunt u uzelf als verhuurder afvragen of u in deze tijd moet vasthouden aan de verplichtingen uit de huurovereenkomst. Dit hangt natuurlijk ook af van uw eigen financiële positie. Een verhuurder heeft natuurlijk zelf ook (betalings)verplichtingen, zoals het voldoen van de hypotheek.

De praktische kant is dat als een huurder niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen – door redenen die buiten zijn macht liggen – de verhuurder uiteindelijk voor de achterstallige huurpenningen zal moeten procederen, wanneer deze niet worden voldaan. Hierbij kan in sommige gevallen zelfs een verzoek tot ontbinding en ontruiming worden ingediend bij de rechter, wat tot gevolg kan hebben dat de verhuurder zijn oude huurder (die tot nog toe wellicht altijd aan zijn verplichtingen heeft voldaan) op straat zet en op zoek moet naar een nieuwe huurder, waarbij het nog maar de vraag is wat de verhuurder ‘in huis haalt’.

Al met al lijkt het verstandig om in deze tijden van crisis niet overhaast te beslissen en te allen tijde te proberen om gezamenlijk en in goed overleg een oplossing te vinden waarmee deze vervelende periode kan worden overbrugd.

Ons advies

In alle gevallen is het van belang wat partijen met elkaar hebben afgesproken in het huurcontract en wat de bedoeling van partijen was bij het aangaan van de huurovereenkomst. Iedere situatie is hierbij anders. Maak in goed overleg afspraken met elkaar en laat u bijstaan. Voor meer informatie of advies, neem contact met ons op.

Back To Top