skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Meer informatie | Nova Legal

Wat is het huurrecht?

Het huurrecht omvat alle regels op het gebied van huur. Deze regels zijn van toepassing op alle soorten huur. De wet omschrijft huur als volgt: “Huur is de overeenkomst waarbij de verhuurder de verplichting op zich neemt aan de huurder een zaak of gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken, en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie”.

Zowel de huurder als de verhuurder moet zich houden aan de geldende wettelijke regels en de afspraken uit de huurovereenkomst. Bijvoorbeeld het als een goed huisvader zorgen voor het gehuurde, het op tijd betalen van de huur en het verhelpen van gebreken.

Huurovereenkomsten laten ontbinden en/of ontruimen

Incasseren van huurachterstanden

Opstellen en controleren van huurovereenkomsten

Beëindigen van huurovereenkomsten

Verhalen van schade die door een huurder is veroorzaakt

Informeren en adviseren over huurconflicten

Huurders en verhuurders

In de praktijk hebben verhuurders een dominantere positie dan huurders. Daarom bepaalt de wet dat huurders beter worden beschermd. Dat heet huurbescherming en houdt in dat een verhuurder een huurder niet zomaar uit het gehuurde kan zetten.

Nova Legal

Huurrecht door Nova Legal

Komt de huurder zijn afspraken uit de huurovereenkomst niet na en/of wilt u weer vrije beschikking krijgen over het gehuurde? Heeft u te maken met een wanbetaler of veroorzaakt uw huurder grote overlast in de buurt? Neem contact met ons op!

Contactformulier

Huurrecht

In ons privacy statement leest u wat we met uw gegevens doen.

 • Sleep bestanden hierheen of

  Contactgegevens

  T: 050 – 211 25 78
  E: secretariaat@nova-legal.nl

  Bezoek uitsluitend op afspraak

  Eemsgolaan 5
  9727 DW Groningen

  Back To Top