fbpx
skip to Main Content
050 211 25 78 info@nova-legal.nl

In de dagelijkse praktijk hebben we allemaal te maken met overeenkomsten. Door afspraken in een overeenkomst op te nemen, weten alle partijen waar ze aan toe zijn. Dat is handig als het goed gaat en verstandig als partijen het oneens zijn.

Algemene voorwaarden - Meer informatie - Nova Legal - Uw partner in juridische zaken - Juristenkantoor Groningen en Amsterdam

Wat is een

overeenkomst?

Een overeenkomst is afspraak tussen twee of meer partijen waaruit blijkt wat de rechten en plichten van alle partijen zijn. Een overeenkomst komt tot stand doordat de ene partij iets aanbiedt en de andere partij dat aanvaardt. Een overeenkomst is vormvrij. Dit houdt in dat een overeenkomst mondeling of schriftelijk kan worden afgesloten.

Soorten contracten

en overeenkomsten

Er zijn veel soorten contracten en overeenkomsten die u door Nova Legal kunt laten opstellen of controleren.

Arbeidsovereenkomsten

Huurovereenkomsten

Koopovereenkomsten

Overnamecontracten

Samenwerkingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst

Vormvrije

overeenkomsten

Overeenkomsten hebben geen vaste vorm. Dit wil zeggen dat overeenkomsten op verschillende manieren kunnen worden gesloten. Zo kan een overeenkomst mondeling of schriftelijk worden vastgelegd. Beide soorten overeenkomsten zijn rechtsgeldig.

Overeenkomsten - mondelinge overeenkomst - Nova Legal - Uw partner in juridische zaken - Juristenkantoor Groningen en Amsterdam

Mondelinge overeenkomsten

Mondelinge overeenkomsten komen vaak voor. Het is pas geldig als een partij een aanbod doet en dat aanbod direct wordt aanvaard. Een mondelinge overeenkomst is wel moeilijk te bewijzen wanneer iets onduidelijk is. Daarom raden we aan een overeenkomst altijd schriftelijk vast te leggen als dat mogelijk is.

Algemene voorwaarden opstellen - Nova Legal - Uw partner in juridische zaken - Juristenkantoor Groningen en Amsterdam

Schriftelijke overeenkomsten

Het is altijd goed om een overeenkomst of meerdere afspraken schriftelijk vast te leggen. Zo kunnen partijen terugvallen op de overeenkomst als iets onduidelijk is of als een van de partijen zich niet aan de afspraken houdt.

Bij Nova Legal kunt u:

Overeenkomsten opstellen

Om te zorgen dat een overeenkomst duidelijk is en u aan alles heeft gedacht, doet u er goed aan een specialist in te schakelen. Een kleine fout in een overeenkomst heeft vaak grote gevolgen. Samen met Nova Legal bepaalt u welke onderdelen moeten terugkomen in de overeenkomst en verzekert u zichzelf ervan dat u overal aan heeft gedacht.

Overeenkomsten controleren

Heeft u al een overeenkomst die u graag wilt laten controleren? Daarmee kan Nova Legal u ook helpen. Laat uw overeenkomst controleren en verbeteren door onze juristen.

Contactformulier

Overeenkomst opstellen of controleren

In ons privacy statement leest u wat we met uw gegevens doen.

Ik wil graag op de hoogte worden gehouden door Nova Legal door middel van een nieuwsbrief

Back To Top
ACTIE: Nova Legal heeft een tijdelijke aanbieding voor het laten opstellen van uw algemene voorwaarden en een privacyverklaring.Ga naar de actie