fbpx
skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl

Conservatoir beslag

 

Conservatoir beslag is een middel waarmee de eisende partij middels beslaglegging zijn vordering voorafgaand aan een gerechtelijke procedure veilig kan stellen.

Voor het leggen van conservatoir beslag dient er verlof te worden gevraagd bij de voorzieningenrechter. De schuldenaar kan niet vrij beschikken over de goederen waarop conservatoir beslag is gelegd. Door het leggen van conservatoir beslag wordt voorkomen dat bijvoorbeeld waardevolle goederen worden verkocht of verdwijnen, zodat er voor de schuldeiser geen verhaalsmogelijkheden meer zijn. Nadat verlof is verkregen voor het leggen van conservatoir beslag, moet de eisende partij binnen veertien dagen de bodemprocedure starten.

Back To Top