fbpx
skip to Main Content
050 211 25 78 info@nova-legal.nl
Werknemer Ontslaan: Hoe Doe Je Dat? De Ontslagprocedure

Werknemer ontslaan: hoe doe je dat? De ontslagprocedure

U bent niet meer tevreden over een werknemer. Na een tijd ziet u geen andere optie meer en wilt u de werknemer ontslaan. Maar kan dit wel? En hoe zorgt u voor een goed ontslag? In deze blog leggen we uit hoe de ontslagprocedure er in grote lijnen uitziet. 

De ontslagprocedure

Een werkgever mag een werknemer niet zomaar ontslaan. Voordat er sprake kan zijn van ontslag, moet de werkgever verschillende acties ondernemen. Dat begint met het bijhouden van een personeelsdossier. 

Van tevoren: het personeelsdossier bijhouden

Zodra een werkgever een werknemer in dienst neemt, is de werkgever verplicht een personeelsdossier bij te houden. Hierin staan een aantal functionele gegevens zoals de naam, adresgegevens, bankrekeningnummer en een kopie van het identiteitsbewijs. 

In het personeelsdossier worden ook gegevens over het functioneren van de werknemer bijgehouden. Dit bijvoorbeeld in de vorm van verslagen van functioneringsgesprekken en beoordelingen, maar ook notities van gedrag of deelnames aan opleidingen en cursussen. 

Het personeelsdossier is vooral belangrijk wanneer een werknemer niet naar behoren functioneert. Wanneer een werknemer niet naar behoren functioneert, moet de werkgever actie ondernemen om de situatie te repareren. Bijvoorbeeld door een verbetertraject te starten. Al deze stappen moeten een plek krijgen in het personeelsdossier. 

De ontslaggrond bepalen 

Wanneer de werkgever een werknemer wil ontslaan, moet daarvoor een ontslaggrond worden aangewezen. In de wet staan acht ontslaggronden. Dat zijn de redenen om een werknemer te ontslaan. De ontslaggrond bepaalt het vervolg van de ontslagprocedure. 

De acht ontslaggronden zijn: bedrijfseconomische redenen, langdurige ziekte, frequent verzuim, disfunctioneren, verwijtbaar handelen of nalaten van een werknemer, werkweigering wegens gewetensbezwaren, verstoorde arbeidsrelaties en andere omstandigheden. Vanaf 1 januari 2020 komt hier een ontslaggrond bij: de cumulatiegrond.

De ontslagroute 

De ontslagroute kan via twee trajecten kan verlopen: via het UWV of via de kantonrechter. De route hangt af van de ontslaggrond.

Wanneer de ontslagroute via het UWV verloopt, dient de werkgever hier een ontslagverzoek in. Wanneer een werkgever een ontslagverzoek indient, dient hij stukken in die het verzoek motiveren. Deze stukken komen uit het personeelsdossier. Het UWV beoordeelt het verzoek en bepaalt of er een ontslagvergunning wordt verleend of niet.

Wanneer de route via de kantonrechter verloopt, vraagt de werkgever aan de rechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Als het verzoek voldoet aan de ontslaggrond ontbindt de kantonrechter in principe de arbeidsovereenkomst.

Er is een uitzondering, namelijk bij ontslag op staande voet. Als een werkgever een werknemer op staande voet ontslaat, beëindigt hij het dienstverband per direct. De werkgever gaat dan niet eerst naar het UWV of de kantonrechter.

Als het lukt: de transitievergoeding

Als de ontslaggrond voldragen is, het UWV of de kantonrechter het verzoek tot ontslag goedkeurt en de arbeidsovereenkomst is ontbonden, heeft een werknemer vaak recht op een transitievergoeding. Dat is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer moet betalen. Het is bedoeld als een compensatie voor het ontslag, maar ook om de overgang van de werknemer naar een andere baan makkelijker te maken.

Wat als het niet lukt? 

Wanneer het UWV of de kantonrechter het verzoek tot ontslag niet inwilligt, blijft de werknemer blijft in dienst bij de werkgever.

Deze situatie kan de sfeer op het werk flink verpesten. De werknemer weet dat hij niet gewenst is en de werkgever heeft een werknemer die hij niet meer wil.

Zorg voor een succesvol ontslag

Nova Legal | Uw partner in juridische zaken | Juristenkantoor Groningen en AmsterdamOm te voorkomen dat het ontslagverzoek wordt afgekeurd, is het verstandig advies in te winnen bij een deskundige op gebied van het arbeidsrecht voordat u een werknemer ontslaat. Die deskundige kan samen met u bepalen welke ontslaggrond van toepassing is, of een dossier aan alle voorwaarden van een ontslaggrond voldoet en welke stappen u (nog) moet ondernemen. De juristen van Nova Legal helpen u graag op weg. 

Neem vrijblijvend contact met ons op. 

Back To Top