fbpx
skip to Main Content
050 211 25 78 info@nova-legal.nl
Transitievergoeding 2020: Veranderingen Door De Wet Arbeidsmarkt In Balans

Transitievergoeding 2020: veranderingen door de Wet arbeidsmarkt in balans

Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. Hierdoor is onder andere de opbouw van de transitievergoeding veranderd. Er verandert een aantal regels over de transitievergoeding, in deze blog leggen we ze uit.

Wat is transitievergoeding?

Een transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer moet betalen nadat de werkgever het dienstverband beëindigt. De vergoeding is bedoeld om de overgang naar een volgende baan makkelijker te maken. We leggen uit wat er volgend jaar verandert.

Situatie vóór 1 januari 2020

Vóór 1 januari 2020 had een werknemer na twee jaar dienstverband recht op een transitievergoeding, wanneer een werkgever het dienstverband beëindigde. De vergoeding werd alleen berekend over volledig gewerkte periodes van zes maanden, dit werd naar beneden afgerond.

De werknemer had recht op ⅙ maandsalaris per half dienstjaar in de eerste tien jaar van de arbeidsovereenkomst. Daarna gold ¼ maandsalaris per half dienstjaar. Voor werknemers van vijftig jaar en ouder gold een overgangsregel vanuit de WWZ. Werknemers vanaf vijftig jaar die langer dan tien jaar in dienst waren, hadden recht op ½ maandsalaris per half dienstjaar. 

Situatie vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 zijn een aantal aspecten van de transitievergoeding veranderd, door ingang van de Wet arbeidsmarkt in balans:

  1. Een werknemer heeft vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding, niet pas na twee jaar in dienst.
  2. Er wordt niet meer afgerond op halve dienstjaren, het hele dienstverband wordt meegerekend. 
  3. De werknemer heeft recht op ⅓ maandsalaris per heel dienstjaar, wat gelijk is aan de ⅙ maandsalaris per half dienstjaar.
  4. Er geldt geen hoger percentage na tien jaar dienstverband.

Over het algemeen zal de vergoeding voor werkgevers dus wat lager liggen, maar een werkgever is dit al wel vanaf dag 1 verschuldigd. Werknemers worden niet meer beloond wanneer ze lang bij dezelfde werkgever blijven

De overgangsregeling voor werknemers vanaf 50 jaar die langer dan tien jaar in dienst zijn, vervalt per 1 januari 2020.

Een werknemer heeft vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding

Voorbeeld situatie 2019:

Rob is 52 jaar oud en is 22 jaar en vier maanden in dienst wanneer hij wordt ontslagen. Rob heeft een maandsalaris van €5.400 inclusief vakantietoeslag. De transitievergoeding wordt op halve dienstjaren afgerond naar beneden en daarom heeft Rob recht op een vergoeding over 22 jaar dienstverband.

Over de eerste tien dienstjaren heeft Rob recht op ⅙ maandsalaris per half dienstjaar:

20 * ⅙ * €5.400 = €18.000

Over de tien jaar daarna heeft Rob recht op ¼ maandsalaris per half dienstjaar:

20 * ¼ * €5.400 = 27.000

De twee laatste jaren van het dienstverband geldt voor Rob een overgangsregeling:

4 * ½ * €5.400 = €10.800

Totale transitievergoeding: €55.800

Voorbeeld situatie 2020:

Rob is 52 jaar oud en is 22 jaar en vier maanden in dienst wanneer hij wordt ontslagen. Hij heeft een maandsalaris van €5.400 inclusief vakantietoeslag. 

Rob heeft recht op ⅓ maandsalaris per dienstjaar:

22 * ⅓ * €5.400 = €39.600

Voor de laatste vier maanden ontvangt Rob de volgende vergoeding:

4/12 * ⅓ * €5.400 = €600

Totale transitievergoeding: €40.200

De nieuwe transitievergoeding

De nieuwe regels van de transitievergoeding gelden wanneer:

  • De arbeidsovereenkomst op of na 1 januari is opgezegd of niet verlengd
  • De ontslagaanvraag bij het UWV op of na 1 januari 2020 is ingediend
  • Het ontbindingsverzoek bij de kantonrechter op of na 1 januari 2020 is ingediend

Dienstverband beëindigen?

Twijfelt u om een werknemer te ontslaan? Onze juristen helpen u graag. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Back To Top