skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Rollerskates-arrest: Werkgeveraansprakelijkheid Tijdens Een Bedrijfsuitje Blog Nova Legal

Rollerskates-arrest: aansprakelijkheid van de werkgever bij een bedrijfsuitje?

Geüpdatet op 28 apr 2021 om 14:04

Een werknemer breekt tijdens een personeelsuitje haar pols. Is de werkgever voor de schade die zij door deze val lijdt, aansprakelijk? In deze blog leggen we aan de hand van het Rollerskates-arrest uit onder welke omstandigheden een werkgever aansprakelijk kan worden gesteld voor een ongeval van een werknemer tijdens een bedrijfsuitje.

Het Rollerskates-arrest: de feiten

Werkneemster treedt bij de werkgever in dienst op de afdeling financiële administratie. Het bedrijf organiseert eens in de drie maanden een personeelsactiviteit buiten werktijd voor haar medewerkers. Personeelsleden mogen een activiteit aandragen en de organisatie ervan wordt vervolgens uitbesteed aan een extern bedrijf. Een van de personeelsactiviteiten is een workshop dansen op rollerskates. Deze les wordt gehouden in de hal van het bedrijf van de werkgever. Voor aanvang van de les trekt werkneemster de rollerskates aan en rolt naar de hal waar de les zal plaatsvinden. De werkneemster komt onderweg ten val en breekt haar pols. De breuk is weliswaar hersteld, maar de werkneemster houdt er een andere aandoening, namelijk posttraumatische dystrofie, aan over. De werkneemster stapt naar de kantonrechter en vordert dat de werkgever aansprakelijk wordt gesteld voor de gevolgen van haar val.

Het oordeel van de kantonrechter en het gerechtshof

De kantonrechter wijst de vordering van de werkneemster af. Hiermee is de werkneemster het niet eens en zij gaat in hoger beroep. In hoger beroep wordt zij in het gelijk gesteld. Hoewel het ongeval van de werkneemster zich niet heeft voorgedaan terwijl ze haar werk uitvoerde – ze was immers aan het rollerskaten – is het gerechtshof wel van oordeel dat het bedrijfsuitje aan het werk gerelateerd was. Hiervoor worden verschillende redenen genoemd door het gerechtshof:

  • De personeelsactiviteit vindt plaats in de hal van het kantoor van de werkgever;
  • De werkgever heeft de activiteit (mede) georganiseerd;
  • Het ging om een activiteit waarbij duidelijk was dat er bepaalde (val)gevaren waren;
  • De werkgever heeft niet voorkomen dat werkneemster zonder instructies en zonder beschermingsmiddelen is gaan rolschaatsen in de hal;
  • Werknemers zijn niet gewezen op het ontbreken van een aansprakelijkheidsverzekering voor deze activiteit.

Het hof vindt dat, op basis van de feiten die hierboven worden opgesomd, de werkgever in strijd heeft gehandeld met wat van een goed werkgever mag worden verwacht. Het feit dat de werkneemster niet verplicht was om deel te nemen aan de workshop, doet hieraan niet af.

Het oordeel van de Hoge Raad

De werkgever is het niet eens met de uitspraak van het gerechtshof en besluit om in cassatie te gaan. De werkgever voert in cassatie aan dat de opgesomde feiten hierboven niet met zich meebrengen dat zij haar verplichting om zich te gedragen als een goed werkgever, heeft geschonden. Daarom zou zij niet aansprakelijk zijn voor de schade die de werkneemster lijdt en heeft geleden.

De Hoge Raad is het eens met de overweging van het gerechtshof. De werkgever had een zorg- en preventieplicht die zij niet is nagekomen, zodat zij aansprakelijk kan worden gesteld voor de schadelijke gevolgen die werkneemster door het ongeval heeft opgelopen.

Conclusie

Uit deze uitspraak kan worden afgeleid dat een werkgever niet alleen tijdens werktijd verplicht is om maatregelen te nemen om te voorkomen dat een werknemer schade lijdt. Ook buiten werktijd, bijvoorbeeld bij een bedrijfsuitje, heeft een werkgever een zorg- en preventieplicht tegenover de werknemer. Een werkgever doet er in ieder geval verstandig aan om zich goed te verzekeren tegen dergelijke ongevallen, aangezien de kosten voor de aansprakelijkheid hoog kunnen oplopen.

Wilt u meer weten over werkgeversaansprakelijkheid? Neem dan contact met ons op. Onze juristen zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht en geven u graag advies. 

Neem contact op
Back To Top