skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Regresrecht, Wat Is Het En Wanneer Kan U Er Gebruik Van Maken?

Regresrecht, wat is het en wanneer kan u er gebruik van maken?

Bij sommige overeenkomsten kunt u een deel van het door u betaalde bedrag terugvorderen van een ander, omdat de overeenkomst niet alleen u bindt, maar ook een ander. Denk hierbij aan een overeenkomst die u samen met uw partner aangaat of die u als vennoot van een vennootschap aangaat. Als u wordt aangesproken tot betaling door de wederpartij en u heeft het volledige bedrag betaald, dan kunt u een deel van het door u betaalde bedrag terugvorderen van in dit geval uw partner of uw medevennoot. In deze blog leggen we uit wat regresrecht is en hoe het nemen van regres in de praktijk in zijn werk gaat.

Wat houdt regresrecht in?

Regresrecht houdt in dat een schuldenaar het recht heeft om van een medeschuldenaar een deel van de betaling te vorderen van het bedrag dat hij heeft voldaan aan een schuldeiser. Stel, u bent vennoot van een vennootschap onder firma. Naast u zijn er nog twee vennoten. Op grond van de wet zijn de vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor schulden die de vennootschap is aangegaan. Dit betekent dat als u een vordering volledig heeft voldaan voor de vennootschap, u de andere twee vennoten kunt aanspreken tot betaling van een deel van deze vordering, in dit geval 1/3 deel per vennoot. Dit verhaalsrecht wordt het regresrecht genoemd.

Wanneer ontstaat een regresrecht?

Het regresrecht ontstaat op het moment dat de aangesproken partij de vordering volledig heeft voldaan aan de wederpartij. In het geval de aangesproken vennoot een betalingsregeling heeft afgesproken met de wederpartij, kan hij zich pas tot de andere twee vennoten wenden als er volledig is voldaan. Tussen de vennoten onderling kan worden afgesproken wanneer de hoofdelijke aansprakelijkheid eindigt, bijvoorbeeld bij het uittreden van één van de vennoten.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Regresrecht kan uit de wet voortvloeien, maar ook op grond van een overeenkomst. Zoals in ons voorbeeld van de vennootschap onder firma, is elke vennoot hoofdelijk aansprakelijk op grond van de wet. Dit betekent dat elke vennoot aangesproken kan worden tot betaling van de gehele vordering. Wel kan de aangesproken vennoot een deel van het betaalde bedrag terugvorderen van zijn andere vennoot of vennoten. Door een succesvolle uitoefening van het regresrecht heeft iedere vennoot uiteindelijk het deel van de vordering waarvoor hij of zij aansprakelijk is voldaan. De regresvordering kan nooit hoger zijn dan de totale vordering van de wederpartij. Voor het nemen van regres is het dus van belang dat er naast de aan te spreken persoon nog meer personen zijn, waar de wederpartij zijn vordering kan incasseren.

Borgstelling

Een bijzondere vorm van regres is borgstelling, ook wel borgtocht genoemd. Hierbij wordt overeengekomen dat een derde persoon aangesproken kan worden tot volledige betaling door de schuldeiser. Borgstelling verschilt van hoofdelijke aansprakelijkheid, omdat er bij hoofdelijke aansprakelijkheid door de schuldeiser kan worden gekozen welke partij er wordt aangesproken. Bij borgtocht is dit anders. Dan moet de schuldeiser, bij het niet nakomen door zijn wederpartij, de vordering bij de borgsteller verhalen.

Advies nodig over uw verhaalsmogelijkheden?

Wilt u een deel van uw vordering verhalen bij een medeschuldenaar? Of wilt u meer informatie over regres en het mogelijk uitsluiten daarvan? Neem contact met ons op! Wij helpen u graag verder.

Neem contact op
Back To Top