skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
De Postcontractuele Verplichtingen Na Einde Dienstverband

De postcontractuele verplichtingen na einde dienstverband

Geüpdatet op 27 jul 2021 om 12:07

Postcontractuele verplichtingen zijn kortgezegd verplichtingen of bedingen die doorwerken na het einde van een dienstverband. In veel arbeidsovereenkomsten of vaststellingsovereenkomsten zijn een of meer postcontractuele verplichtingen opgenomen. Als werkgever is het verstandig om goed op de hoogte te zijn van postcontractuele verplichtingen na einde dienstverband en hier goede afspraken over te maken met een werknemer. Op deze manier is het voor zowel werkgever, als werknemer duidelijk welke verplichtingen er na einde dienstverband nog zijn voor een werknemer.

In deze blog leest u wat postcontractuele verplichtingen zijn, welke postcontractuele verplichtingen er zijn en wat u als werkgever kan ondernemen om invloed uit te oefenen op postcontractuele verplichtingen.

Welke postcontractuele verplichtingen of bedingen kennen we?

De meest voorkomende postcontractuele verplichtingen of bedingen zijn het geheimhoudingsbeding, het concurrentie- of relatiebeding of het re-integratiebeding.

Het geheimhoudingsbeding

De meeste arbeidsovereenkomsten kennen een geheimhoudingsbeding. Dit beding zorgt ervoor dat een werknemer op vertrouwelijke wijze met bepaalde informatie omgaat, omdat de meeste informatie in een organisatie niet bedoeld is om extern te worden gedeeld. In de meeste vaststellingsovereenkomsten wordt een werknemer gevraagd om zich – ook na einde dienstverband – te houden aan het onderhavige geheimhoudingsbeding.

Het concurrentie- of relatiebeding

Het concurrentie– of relatiebeding is een bepaling in een overeenkomst die ervoor zorgt dat een werknemer niet zomaar overal kan werken na einde dienstverband. Op grond van een concurrentie- of relatiebeding mag een werknemer niet bij een concurrent werken en/of geen zakelijk contact leggen met klanten en relaties van de voormalige werkgever.

In de praktijk wordt er door partijen vaak afstand gedaan van een concurrentie- of relatiebeding. In sommige gevallen, indien een concurrentie– of relatiebeding erg van belang is, worden er tussen werkgever en werknemer afspraken gemaakt. Deze afspraken kunnen zowel in een arbeidsovereenkomst, als in een vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd door partijen.

 Het re-integratiebeding

Indien een werknemer ziek uit dienst gaat of binnen vier weken na einde dienstverband ziek wordt, kan dit nadelige gevolgen hebben voor een werkgever. Voor sommige werknemers bestaat een recht op een Ziektewetuitkering (hierna te noemen: ZW-uitkering) op grond van de nawerkingsbepalingen uit de Ziektewet. In voornoemde situaties heeft een werkgever er belang bij om invloed op de re-integratie van een werknemer uit te oefenen. Een werkgever kan hier invloed op uitoefenen door postcontractuele verplichtingen op te nemen in de arbeidsovereenkomst dan wel vaststellingsovereenkomst.

Met postcontractuele afspraken kunt u als werkgever verplichtingen opleggen aan uw werknemer in geval van ziekte, die na het einde van het dienstverband nagekomen dienen te worden. Bij deze postcontractuele afspraken kunt u denken aan de verplichting van een werknemer aan zijn of haar werkgever om ziek- of herstelmeldingen door te geven, het aanvragen en op de hoogte brengen van een herkeuring bij het UWV, het inlichten van re-integratie inspanningen en pogingen en het op de hoogte brengen indien hij of zij arbeid verricht.

Wat kan een werkgever tegen deze postcontractuele verplichtingen ondernemen?

Een werkgever kan postcontractuele verplichtingen na einde dienstverband vastleggen in een arbeidsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst. Op deze manier is het voor beide partijen helder welke verplichtingen er na einde dienstverband nog zijn voor een werknemer. Door het opnemen van postcontractuele verplichtingen na einde dienstverband in een arbeidsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst, kan een werkgever op bepaalde – hiervoor genoemde – vlakken controle houden op een werknemer na einde dienstverband.

Vragen of advies nodig?

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze blog, dan staan wij u graag te woord. Indien u als werkgever een of meerdere postcontractuele bedingen wenst op te nemen in een arbeidsovereenkomst, dan wel vaststellingsovereenkomst, neem dan gerust contact met ons op voor advies. Nova Legal helpt u graag!

 

Neem contact op
Back To Top