Ga naar hoofdinhoud
Overeenkomst Ontbinden: Wanneer Kan Dat? | Nova Legal | Uw Partner In Juridische Zaken | Juristenkantoor Groningen En Amsterdam

Overeenkomst ontbinden: wanneer kan dat?

Geüpdatet op 19 mei 2020 om 10:05

Wanneer iemand de verplichtingen uit een overeenkomst niet nakomt, kan de andere partij de overeenkomst ontbinden. Daarmee draaien ze de situatie als het ware terug: beide partijen krijgen hun zaken terug en de overeenkomst bestaat niet meer. In deze blog leggen we uit wanneer u een overeenkomst kunt ontbinden en wat de (verdere) gevolgen hiervan zijn. Daarbij leggen we uit hoe u zich kunt indekken tegen de potentiële problemen.

Wanneer kan je een overeenkomst ontbinden?

In principe kunt u een overeenkomst ontbinden wanneer de andere partij zijn deel van de overeenkomst niet (volledig) nakomt. Dit staat in de wet. Hier zitten wel wat mitsen en maren aan.

Ten eerste is het nodig dat de partij die de overeenkomst niet nakomt in verzuim is. Als de partij laat merken dat hij zijn deel van de overeenkomst niet zal nakomen, is ingebrekestelling van tevoren niet nodig.

Daarbij moet de tekortkoming zwaar genoeg zijn om de hele overeenkomst te ontbinden. De partij die zijn verplichtingen niet nakomt moet bewijzen dat de tekortkoming niet erg genoeg is.

Er zijn dus drie vereisten voor het ontbinden van een overeenkomst:

  • Er is sprake van een tekortkoming
  • De schuldenaar is in verzuim
  • De tekortkoming is zwaar genoeg om de ontbinding te rechtvaardigen

Toerekenbare tekortkoming

Als een partij zijn verplichtingen uit een overeenkomst niet nakomt, maakt het niet uit wiens schuld dat is. Zelfs wanneer de tekortkoming niet toerekenbaar is aan de wederpartij, kunt u de overeenkomst ontbinden. Elke tekortkoming biedt dus een kans om een overeenkomst te ontbinden.

Gevolgen van een overeenkomst ontbinden

Als iemand een overeenkomst ontbindt, dan ontstaat er een ongedaanmakingsverbintenis. Dit betekent dat alles wat vanwege de overeenkomst is uitgevoerd, moet worden teruggedraaid. 

Geleverde materialen en eventueel betaalde geldsommen moeten worden teruggegeven. Zo gaat u zoveel mogelijk terug naar de situatie van voor de overeenkomst.

Veel bedrijven weten niet dat het ontbinden van een overeenkomst deze gevolgen heeft. Dit kan tot ongewenste effecten leiden.

Een voorbeeld:

Anna koopt een loods van Bram. Ze betaalt hem vooraf. Bram koopt onderdelen om de loods in elkaar te zetten.

Wanneer de loods voor de helft af is, zegt Bram opeens dat hij de loods niet afkrijgt. Hij geeft aan dat hem dit later ook niet gaat lukken.

Anna besluit dat ze de overeenkomst wil ontbinden. Ze stelt dat Bram in verzuim is en ze de overeenkomst wil ontbinden. Als Anna dit doet ontstaat er een ongedaanmakingsverbintenis. Bram moet dan het ontvangen geld teruggeven aan Anna. Anna moet de materialen van de loods weer teruggeven aan Bram. 

Als Anna niet alle onderdelen van de loods kan teruggeven, omdat ze bijvoorbeeld in de grond zitten, kan Anna niet aan haar eigen verplichtingen voldoen. 

Alternatief

Als Anna haar deel van de ongedaanmakingsverbintenis niet kan nakomen, is er een alternatief. Ze kan kiezen voor een gedeeltelijke ontbinding. In dat geval ontbinden de partijen het gedeelte van de overeenkomst dat niet is nagekomen. De geleverde prestaties, in dit geval de half gebouwde loods en het betaalde geld, worden naar evenredigheid verminderd.

Een beding opnemen in algemene voorwaarden

Bedrijven kunnen zich indekken voor dit soort potentiële problemen. In bijvoorbeeld algemene voorwaarden. Hierin kan een bedrijf zetten wat er gebeurt wanneer iemand een overeenkomst ontbindt. Of wat er gebeurt wanneer een partij zijn of haar verplichtingen niet nakomt. Wij kunnen u hierbij helpen.

Wilt u een overeenkomst ontbinden?

Nova Legal | Uw partner in juridische zaken | Juristenkantoor Groningen en AmsterdamNeem dan contact met ons op. Wij beoordelen of de tekortkoming zwaar genoeg is voor ontbinding en of het aan alle vereisten voldoet.

We helpen met de ontbinding van de overeenkomst en alle gevolgen van dien.

Back To Top