fbpx
skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Overeenkomst Beëindigen: Vier Manieren Waarop Een Overeenkomst Kan Eindigen

Overeenkomst beëindigen: vier manieren waarop een overeenkomst kan eindigen

Geüpdatet op 30 jun 2020 om 10:06

Elke dag sluiten we overeenkomsten, of we nu een kop koffie bestellen of een koopovereenkomst sluiten met een leverancier. Er zijn verschillende manieren waarop een overeenkomst kan eindigen. We leggen de vier verschillende manieren uit in deze blog.

1. Overeenkomst eindigt van rechtswege

De meeste overeenkomsten eindigen van rechtswege. Dit betekent dat de overeenkomst automatisch eindigt nadat de afspraak die hierover is gemaakt is voltooid.

Een goed voorbeeld is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Hierin staat een datum van aanvang en een datum waarop de overeenkomst eindigt. Wanneer er geen nieuwe overeenkomst wordt gesloten door de werkgever en de werknemer, eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege op de einddatum die in de arbeidsovereenkomst staat vermeld.

2. Overeenkomst opzeggen

Een andere manier waarop een overeenkomst kan eindigen is door opzegging.

Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kunt u alleen opzeggen als u dit vooraf met de wederpartij heeft afgesproken. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd is opzegbaar. Partijen kunnen vooraf een opzegtermijn afspreken. In sommige gevallen kunnen de redelijkheid en billijkheid ervoor zorgen dat de opzegtermijn langer of korter is.

Wanneer er geen opzegtermijn is afgesproken, dan moet de opzegtermijn redelijk zijn. Wat redelijk is, dat wordt per geval bepaald. 

Voor sommige overeenkomsten regelt de wet een opzegmogelijkheid en opzegtermijn. Zo zijn de opzegtermijnen voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd bepaald in de wet. Bij sommige bijzondere overeenkomsten biedt de wet alleen een richtlijn; de partijen mogen ervan afwijken.

Wanneer een partij de overeenkomst opzegt, eindigt de overeenkomst na de geldende opzegtermijn. Stel, Jan zegt een overeenkomst op 15 oktober op en er geldt een opzegtermijn van één maand. De overeenkomst eindigt dan op 15 november. 

In de maand opzegtermijn loopt de overeenkomst, met bijbehorende rechten en verplichtingen, gewoon door. Na de opzegtermijn stopt de overeenkomst dan met bestaan. 

3. Overeenkomst ontbinden

Een derde manier waarop een overeenkomst kan eindigen is door het ontbinden van de overeenkomst. 

Ontbinding is mogelijk wanneer een andere partij tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, dus wanneer de wederpartij de gemaakte afspraken niet of niet correct nakomt. Er zijn in totaal drie vereisten voor het ontbinden van een overeenkomst.

Wanneer aan de vereisten van ontbinding is voldaan, dan kunt u de overeenkomst ontbinden. Dit kan via de rechter, maar een schriftelijke mededeling van de ontbinding is ook geldig.

Ontbinding heeft een ongedaanmakingsverbintenis. Dit betekent dat alles wat voor de overeenkomst is gedaan, weer ongedaan moet worden gemaakt (voor zover mogelijk).

4. Overeenkomst vernietigen

Tot slot kan een overeenkomst worden beëindigd door deze te vernietigen. Dit kan alleen als er sprake is van een wilsgebrek.

Wanneer u een overeenkomst wilt vernietigen, moet u een beroep doen op de vernietiging van de overeenkomst.

Vernietiging van een overeenkomst heeft een terugwerkende kracht. Dit is wat anders dan de ongedaanmakingsverbintenis. Vernietiging met terugwerkende kracht houdt in dat de overeenkomst volgens de wet nooit heeft bestaan. De situatie moet daarom worden teruggebracht naar het moment van vóór de overeenkomst.

Vernietiging van de overeenkomst zorgt voor een sterkere positie dan bij ontbinding, omdat bij vernietiging de overeenkomst geacht wordt nooit te hebben bestaan. Daarom is de vernietiging van de overeenkomst een goede uitkomst bij een faillissement van de wederpartij.

Vier manieren, elke anders

Er zijn verschillende manieren waarop een overeenkomst kan eindigen. Elke manier heeft verschillende vereisten en verschillende gevolgen. Niet elke optie is geschikt of mogelijk in iedere situatie. 

Wilt u een overeenkomst beëindigen?

Wilt u een overeenkomst beëindigen? Een jurist kan uw situatie beoordelen om te kijken wat de beste manier is om uw overeenkomst te beëindigen. In sommige gevallen is het niet nodig om een overeenkomst te beëindigen en zijn er minder definitieve oplossingen. Daarmee voorkomt u in veel gevallen dat u een klant of leverancier kwijtraakt.

Neem vrijblijvend contact op om u te laten adviseren en bijstaan, we helpen graag.

Back To Top