fbpx
skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Kelderluik Arrest: Schade Op Grond Van Een Onrechtmatige Daad

Kelderluik arrest: schade op grond van een onrechtmatige daad

Geüpdatet op 19 mei 2020 om 16:05

Het kelderluik arrest is een veelgebruikt arrest in het verbintenissenrecht. Terwijl een medewerker van Coca Cola frisdrank aflevert bij een café, laat hij het kelderluik open staan. Een gast van het café valt hierin en loopt ernstige verwondingen op. Naar aanleiding van dit arrest stelt de Hoge Raad de kelderluik citeria op.

Het kelderluik

Het is februari 1961 en Sjouwerman werkt bij de Coca Cola Corporation. Op een dag levert hij frisdrank af bij café De Munt in Amsterdam. De flessen moeten in de kelder komen te staan en Sjouwerman opent het luik in de vloer om erbij te kunnen. Nadat Sjouwerman een aantal flessen in de kelder zet, laat hij het kelderluik open staan en loopt hij weg om elders lege flessen op te halen.

Mathieu Duchateau, een gast die het café bezocht, is op weg naar het toilet maar ziet het open luik niet. Hij valt in het kelderluik en loopt ernstige verwondingen op.

De gewonde Duchateau vordert een vergoeding voor de door hem geleden schade. De vraag rijst: is Sjouwerman aansprakelijk voor de schade op grond van een onrechtmatige daad?

Het oordeel van de rechter

De rechtbank oordeelt dat het ongeval te wijten is aan Duchateau zelf. Het ongeval gebeurde overdag en de man had beter moeten opletten op weg naar het toilet.

Hoger beroep bij het Gerechtshof

De zaak gaat in Hoger Beroep bij het gerechtshof. Deze heeft een andere kijk op de zaak en stelt Coca Cola aansprakelijk.

Het hof oordeelt dat Sjouwerman verantwoordelijk is voor de val van Duchateau, en daarmee Coca Cola. Sjouwerman heeft niet voldoende veiligheidsmaatregelen getroffen om ongelukken te voorkomen. Hij heeft onzorgvuldig gehandeld en hij had rekening moeten houden met onvoorzichtige gasten in het café.

Omdat het ongeluk ook deels de eigen schuld is van Duchateau, die beter had moeten opletten, moet hij de helft van de schade zelf betalen.

In cassatie bij de Hoge Raad: de kelderluik criteria

Het is inmiddels 1965, vier jaar na het ongeval in café De Munt. De Hoge Raad bevestigt het oordeel van het gerechtshof. 

De Hoge Raad gebruikt vier criteria bij het beoordelen van de onrechtmatige daad:

  1. Hoe waarschijnlijk is het dat een persoon het gevaar niet ziet en er een ongeluk gebeurt?
  2. Hoe groot is de kans dat hierdoor een ongeval of schade ontstaat?
  3. Hoe ernstig kunnen de gevolgen zijn?
  4. Hoe bezwaarlijk is het om veiligheidsmaatregelen te nemen?

In dit geval oordeelt de Hoge Raad dat er wel sprake is van een onrechtmatige daad op basis van de vier kelderluik criteria. Sjouwerman had gemakkelijk voorzorgsmaatregelen kunnen treffen en had rekening moeten houden met onoplettende gasten.

Duchateau krijgt geen volledige schadevergoeding; de andere helft moet hij zelf dragen wegens eigen schuld.

Het kelderluik arrest

In het algemeen geldt dat u voorzichtig moet zijn en moet opletten om ongelukken te voorkomen. Gebeurt er alsnog een ongeluk, dan heeft de Hoge Raad in het kelderluik arrest bepaald dat de omstandigheden bepalen of er sprake is van een onrechtmatige daad. Dit gebeurt op basis van de vier kelderluik criteria.

Schade?

Heeft u schade geleden of verhaalt iemand zijn of haar schade bij u? Neem vrijblijvend contact met ons op, dan kijken we wat we voor u kunnen doen.

Back To Top