fbpx
skip to Main Content
050 211 25 78 info@nova-legal.nl
Uit De Praktijk: De Kantonprocedure Bij De Kantonrechter

Uit de praktijk: de kantonprocedure bij de kantonrechter

In Nederland bestaan verschillende soorten rechters in verschillende sectoren bij de elf rechtbanken die ons land telt. Een van die rechters is de kantonrechter. De kantonrechter behandelt zaken tussen burgers, met een kleinere financiële waarde. Deze zaken kunnen gaan over verschillende onderwerpen.

Welke zaken behandelt de kantonrechter?

De kantonrechter behandelt zaken die gaan over:

  • Geldvorderingen tot €25.000,-
  • Huurrecht (geen maximum som)
  • Arbeidsrecht (geen maximum som)
  • Lichte strafzaken, zoals snelheidsovertredingen en zaken die betrekking hebben op consumentenkoop

Partijen die voor de kantonrechter verschijnen, kunnen zich tijdens de procedure laten bijstaan door een jurist. Ze mogen ook zichzelf vertegenwoordigen. Bij zaken die door de civiele rechter worden behandeld, moet een partij zich laten bijstaan door een advocaat.

Stap 1: de dagvaarding

De kantonprocedure begint in veel gevallen met het opstellen van een dagvaarding. Dat is een oproep om voor de rechter te verschijnen. Hierin staat schriftelijk uitgelegd wat de aanleiding is voor het starten van de rechtszaak en wat er wordt geëist. Dit alles natuurlijk met een goede motivatie. De dagvaarding wordt door een deurwaarder overhandigd aan de gedaagde partij. In de dagvaarding staat ook wanneer de eerste rolzitting plaatsvindt.

Stap 2: de zitting

De dag waarop de eerste zitting plaatsvindt, noemen we de roldatum. Op deze datum vindt een fictieve zitting plaats, wat inhoudt dat geen van beide partijen fysiek aanwezig hoeft te zijn in de rechtszaal. De eisende partij moet voor deze dag de dagvaarding naar de rechtbank hebben gestuurd en de gedaagde partij krijgt de kans om zich te melden in de procedure. Dat kan door te reageren op de dagvaarding, maar ook door een brief te schrijven aan de rechtbank. In deze brief kan de gedaagde partij verzoeken om een uitstel voor het indienen van de reactie op de dagvaarding. De rechter zal dan een nieuwe datum inplannen voor het indienen van de reactie.

Stap 3: de reactie

Na de eerste roldatum krijgt de gedaagde partij een termijn om te reageren op de dagvaarding. Dat heet conclusie van antwoord. De gedagvaarde partij laat zich dan uit over wat er in de dagvaarding is gezegd en geeft gemotiveerd aan waarom de vordering volgens hem onjuist is. De gedaagde partij kan ook iets terug eisen van de eisen. Dat heet een tegenvordering of een eis in reconventie. Het komt ook voor dat een gedaagde partij in het geheel niet reageert. In principe wordt de vordering dan toegewezen, mits de eis en de argumentatie correct zijn en voldoen aan de wettelijke vereisten.

Stap 4: meer informatie

Wanneer de gedaagde partij een conclusie van antwoord heeft ingediend, bekijkt de kantonrechter hoe de procedure het beste kan worden vervolgd. Er zijn twee opties: schriftelijk verdergaan of een comparitie van partijen.

Besluit een rechter dat de zaak schriftelijk kan worden voortgezet, dan mag de eisende partij reageren op de conclusie van antwoord. Deze reactie heet de conclusie van repliek. Daarop mag de gedaagde partij vervolgens weer reageren met een conclusie van dupliek. Beide partijen zijn dan evenveel aan het woord geweest. Dat is verplicht volgens het principe van hoor en wederhoor.

De rechter kan ook besluiten dat het nodig is om een zitting te laten plaatsvinden waar beide partijen bij aanwezig zijn. Dat heet een comparitie van partijen. De kantonrechter plant een comparitie van partijen in om meer te weten te komen over de zaak door aan beide partijen vragen te stellen. De rechter probeert ook vaak om de beide partijen er onderling uit te laten komen, een zogenoemde schikking. De rechter hoeft dan geen uitspraak meer te doen over de zaak, omdat de partijen er met z’n tweeën uitkomen. Van de zitting wordt in dat geval een proces verbaal opgemaakt, waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd. Dit proces verbaal heeft dezelfde kracht als een vonnis waarin de vordering wordt toegewezen.

Stap 5: het vonnis

Wanneer de rechter beide partijen heeft gehoord en genoeg informatie heeft om een uitspraak te doen, geeft hij een oordeel over de zaak. We noemen dat het vonnis. De rechter weegt de standpunten van beide partijen tegen elkaar af, en kijkt hierbij naar alle relevante feiten en omstandigheden. Er zijn drie verschillende beslissingen die de rechter kan nemen. De rechter kan de vordering toewijzen. De eiser wordt dan in het gelijk gesteld. De rechter kan ook de vordering afwijzen. Dan wordt de gedaagde in het gelijk gesteld. De rechter kan ook een vordering gedeeltelijk toewijzen.

In het vonnis doet een rechter ook uitspraak over de kosten die zijn gemaakt tijdens de procedure en welke partij die moet betalen. Vaak bepaalt de rechter dat de in het ongelijk gestelde partij de proceskosten aan de in het gelijk gestelde partij moet betalen. Wanneer de vordering gedeeltelijk wordt toegewezen, kan de rechter beslissen dat beide partijen hun eigen kosten moeten betalen.

Stap 6: het vervolg

Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter? Dan kunt u in hoger beroep. Dit kan wanneer het bedrag van de vordering waarover de procedure ging hoger is dan €1.750,-. Hoger beroep wordt ingesteld bij het gerechtshof. U moet zich in hoger beroep laten bijstaan door een advocaat. Voor het instellen van een hoger beroep geldt een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de dag dat uitspraak wordt gedaan.

Nova Legal als juridische partner in kantonzaken

Nova Legal kan u bijstaan in de gerechtelijke procedure bij de kantonrechter, van het begin tot het eind. Wij voeren voor u de gerechtelijke procedure, zodat u er zelf geen omkijken naar heeft. Tegelijkertijd houden we u op de hoogte van de voortgang, zodat u weet waar u aan toe bent. Heeft u vragen over het starten van een gerechtelijke procedure of bent u op zoek naar een juridisch partner? Ook dan bent u bij Nova Legal aan het juiste adres.

Back To Top