skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Huurovereenkomst Ontbinden Door Verhuurder: Wanneer Kan Dat?

Huurovereenkomst ontbinden door verhuurder: wanneer kan dat?

Geüpdatet op 19 mei 2020 om 10:05

Een huurder kan een huurcontract opzeggen zolang hij rekening houdt met de opzegtermijn. Een verhuurder kan de overeenkomst minder gemakkelijk opzeggen of laten ontbinden. Toch zijn er gevallen waarin de rechter heeft besloten om de huurovereenkomst te ontbinden. Daarover leest u meer in deze blog.

Huurovereenkomst ontbinden door verhuurder

In principe kan een verhuurder een huurovereenkomst niet zomaar beëindigen. Huurders worden namelijk goed beschermd door de wet. In sommige gevallen kan een verhuurder het huurcontract opzeggen. In andere gevallen kan een verhuurder de overeenkomst laten ontbinden.

Een verhuurder kan de huurovereenkomst laten ontbinden wanneer er sprake is van een tekortkoming van de huurder. De tekortkoming moet zwaar genoeg wegen. Dit moet via een rechter. De rechter kijkt naar alle omstandigheden van het geval en naar de belangen van de huurder.

Redenen voor ontbinding

Er moet een zwaarwegende reden zijn om de huurovereenkomst te ontbinden. Bij zwaarwegende redenen kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • Ernstige overlast
  • Hennepkwekerij
  • Verboden onderverhuur
  • Stelselmatig niet betalen

Een zwaarwegende reden voor huurovereenkomst ontbinden – voorbeeld

Eind 2019 deed de Hoge Raad uitspraak over een zaak in Groningen. De huurder had vaak betaalachterstanden en betaalde structureel te laat. De verhuurder moest hier vaak achteraan. De verhuurder moest de vordering uit handen geven en gerechtelijke procedures starten om de huur te ontvangen. Telkens wanneer de kantonrechter de overeenkomst ontbond en de huurder werd veroordeeld tot ontruiming dan betaalde de huurder, waardoor het nooit tot ontruiming kwam.

Het kostte de verhuurder veel tijd en geld om überhaupt de huur te innen. Het woonbelang van de huurder woog volgens de rechter niet op tegen het gewicht van de tekortkoming van de huurder. Van de verhuurder kon niet worden verwacht dat de huurovereenkomst in stand bleef. De huurovereenkomst werd ontbonden en de woning werd ontruimd.

Huurcontract ontbinden?

Een tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst kan leiden tot ontbinding, een verhuurder kan een huurcontract niet zomaar ontbinden. De tekortkoming van de huurder moet zwaar genoeg wegen.

Heeft u een huurder die zich niet aan de afspraken uit de huurovereenkomst houdt? Neem contact met ons op, dan bespreken we wat we voor u kunnen doen.

Back To Top