fbpx
skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Dwangsom: Wat Is Een Dwangsom En Hoe Stuit Ik Een Dwangsom?

Dwangsom: wat is een dwangsom en hoe stuit ik een dwangsom?

Geüpdatet op 19 mei 2020 om 10:05

Wanneer een rechter uitspraak doet in een rechtszaak, spreekt hij een vonnis uit. In het vonnis staat wat de partijen moeten doen. Hieraan kan de rechter een dwangsom koppelen. In deze blog leggen we uit wat een dwangsom is en hoe u een dwangsom kunt stuiten.

Wat is een dwangsom?

Een dwangsom is een geldsanctie die wordt gebruikt als prikkel om iets wel, of juist niet te doen. Een rechter kan een dwangsom uitspreken bij het vonnis. Hiermee is de kans groter dat de partij luistert naar het vonnis en deze uitvoert. Als degene het vonnis niet nakomt moet hij of zij de geldsanctie betalen.

De rechter bepaalt de hoogte van de dwangsom. De sanctie kan eenmalig worden gegeven, maar het kan gaan om een bedrag per overtreding, of per tijdseenheid. 

Een dwangsom is een geldsanctie die wordt gebruikt als prikkel om iets wel, of juist niet te doen.

Voorbeeld per tijdseenheid:

Stel, een bouwbedrijf moet per 1 januari 2020 stoppen met de bouw van een flat en hieraan is een dwangsom per tijdseenheid van een week gebonden. Als het bedrijf op 1 januari 2020 niet is gestopt met bouwen, dan is het bedrijf op 1 januari een dwangsom verschuldigd. Elke week dat het bedrijf niet stopt met de bouw, komt hier een dwangsom bij.

Voorbeeld per overtreding:

Een schuldenaar kan een dwangsom krijgen voor elke keer dat hij het vonnis niet naleeft. Bijvoorbeeld per keer dat een cafébaas zijn café niet op de afgesproken sluitingstijd sluit.

Hoe werkt een dwangsom?

Wanneer de eisende partij wil dat de andere partij een dwangsom krijgt, dan moet de eisende partij daar expliciet om vragen. De rechter besluit vervolgens of hij de sanctie toekent of niet. In het vonnis laat de rechter dit weten.

Vervolgens betekent een deurwaarder het vonnis bij de schuldenaar. Een rechter mag niet aan elke uitspraak een dwangsom koppelen. Bij een geldvordering mag dit bijvoorbeeld niet. De som moet gekoppeld zijn aan een gebod of een verbod.

Wanneer de schuldenaar zich niet aan het vonnis houdt, dan moet deze het geldbedrag betalen aan de schuldeiser. De dwangsom is dan ‘verbeurd’. Verbeuren betekent dat de overtreder de dwangsom verschuldigd is.

Verjaring en stuiten van een dwangsom

Een dwangsom verjaart na zes maanden. Het is mogelijk om de geldsanctie te stuiten. Dit houdt in dat de verjaring wordt uitgesteld. Er begint dan een nieuwe verjaringstermijn.

Stuiting kan op verschillende manieren gebeuren:

  • Door het instellen van rechtsvervolging, zoals het leggen van beslag.
  • Doordat de schuldenaar, of de vertegenwoordiger van de schuldenaar, het recht van de schuldeiser erkent. De verjaring stuit bij een handeling of gedraging van de schuldenaar waaruit blijkt dat hij de schuld erkent. Bijvoorbeeld wanneer de schuldenaar een voorstel doet voor de verrekening van de schuld.
  • Door een schriftelijke aanmaning of mededeling van de schuldeiser. Hierin zegt de schuldeiser dat hij het recht op nakoming van de vordering behoudt.

Proces bij de rechter?

Zit u in een gerechtelijke procedure of wilt u een gerechtelijke procedure starten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Back To Top