fbpx
skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Adoptieverlof En Pleegzorgverlof, Wat Is Het En Wanneer Heeft Een Werknemer Daar Recht Op?

Adoptieverlof en pleegzorgverlof, wat is het en wanneer heeft een werknemer daar recht op?

Werknemers die een kind adopteren of een pleegkind opnemen in hun gezin, hebben recht op adoptieverlof of pleegzorgverlof. In deze blog leggen we uit wat deze vormen van verlof inhouden en wanneer een werknemer daar recht op heeft.

Wat is adoptieverlof en pleegzorgverlof?

Adoptieverlof en pleegzorgverlof zijn vormen van wettelijk verlof waar werknemers recht op hebben als zij een kind adopteren of als pleegkind opnemen in hun gezin. Op deze manier krijgen zij de tijd om aan elkaar en de nieuwe gezinssituatie te wennen. Het recht op verlof bestaat voor de periode van 26 weken en mag maximaal zes aaneengesloten weken worden opgenomen.

Beide adoptie- of pleegouders hebben recht om verlof op te nemen. Als bij de adoptie of het in huis nemen van een pleegkind tegelijkertijd twee of meerdere kinderen worden geadopteerd of in het gezin worden opgenomen, dan geldt slechts éénmaal het verlof. Er kan in dat geval dus niet een langere verlofperiode worden opgenomen. Overigens geldt voor pleegzorgverlof wel de regel dat de pleegouders op hetzelfde adres moeten wonen als het kind dat zij verzorgen.

Hoelang kan een werknemer adoptieverlof of pleegzorgverlof opnemen?

Zoals gezegd bestaat het recht op verlof voor de periode van 26 weken. Het verlof kan worden opgenomen in de periode vanaf vier weken vóór de eerste dag dat het kind wordt opgenomen in het gezin tot en met 22 weken erna. Een werknemer kan het verlof in één keer opnemen, maar mag ook aan de werkgever verzoeken om het verlof van zes weken verspreid over de periode van 26 weken op te nemen.

Wanneer moet het verlof worden aangevraagd en mag de werkgever de aanvraag weigeren?

Het aanvragen van adoptieverlof of pleegzorgverlof moet minstens drie weken voor aanvang van het verlof gebeuren. Een werkgever mag het verzoek om verspreid verlof op te nemen alleen afwijzen als zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich hiertegen verzetten. Dit betekent dat de belangen van de werkgever om een verlofaanvraag af te wijzen, groter moeten zijn dan het belang van de werknemer om het verlof aan te vragen. In de praktijk zien we vaak dat een beroep op zwaarwegende belangen voor de werkgever niet vaak wordt toegewezen door de rechter.

Heeft de werknemer recht op loondoorbetaling tijdens het adoptieverlof of pleegzorgverlof?

In de wet is opgenomen dat een werknemer tijdens zijn adoptieverlof of pleegzorgverlof zijn loon niet krijgt doorbetaald. In sommige gevallen kiest een werkgever ervoor om in de cao of andere aanvullende arbeidsvoorwaarden op te nemen dat de werknemer zijn loon wel (gedeeltelijk) krijgt doorbetaald. Dit is dus geen verplichting.

In de periode dat het adoptieverlof of pleegzorgverlof wordt opgenomen, heeft de werknemer wel recht op een uitkering van het UWV. De hoogte van deze uitkering is 100% van het dagloon. Bij de aanvraag voor een uitkering wegens adoptie of pleegzorg moet bewezen kunnen worden dat de adoptie of pleegzorg tot stand is gekomen. Dit kan bijvoorbeeld bewezen worden met behulp van een bewijs van inschrijving van het kind in de Basisregistratie Personen (BRP).

Vragen over adoptieverlof of pleegzorgverlof?

Heeft u als werknemer of werkgever vragen over adoptieverlof of pleegzorgverlof? Neem dan contact met ons op. Onze juristen zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht en kunnen u van gedegen advies voorzien.

Neem contact op
Back To Top