skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Alles Wat U Moet Weten Over De Aanzegverplichting

Alles wat u moet weten over de aanzegverplichting

Wat is een aanzegverplichting?

De aanzegverplichting of aanzegtermijn is wettelijk geregeld en houdt in dat de werkgever dient aan te geven of de arbeidsovereenkomst na afloop van een tijdelijk contract wel of niet zal worden voortgezet en zo ja, onder welke voorwaarden. Het doel van een aanzegverplichting is dat de werknemer tijdig geïnformeerd wordt over de eventuele voortzetting van de arbeidsovereenkomst en, indien voortzetting niet het geval is, tijdig op zoek kan gaan naar ander werk.

Wanneer is de aanzegverplichting van toepassing?

Indien de werkgever een tijdelijk contract van zes maanden of langer aangaat met een werknemer is de aanzegverplichting van toepassing. De aanzegverplichting geldt dus niet bij een tijdelijk contract voor een periode korter dan zes maanden. Verder geldt de aanzegverplichting ook niet indien het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet op een kalenderdatum is gesteld. Hierbij kunt u denken aan een arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald project of als er sprake is van vervanging van een collega bij ziekte. Dan is immers niet op voorhand duidelijk wanneer de overeengekomen einddatum zal worden bereikt.

Wat zijn de voorwaarden van een aanzegverplichting?

De werkgever dient de werknemer allereerst schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Deze schriftelijke aanzegging kan via een brief, email of WhatsAppbericht (let er bij WhatsApp wel op dat het bericht ook écht ontvangen is) plaatsvinden. Het is echter aan te raden om het aanzeggen ‘gewoon’ per brief of per email te doen om onduidelijkheden te voorkomen. Verder dient u uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt uw werknemer te informeren, zodat een werknemer weet waar hij of zij aan toe is.

Wat zijn de gevolgen van niet of niet tijdig aanzeggen?

Aan het niet aanzeggen of het te laat aanzeggen van uw werknemer is een sanctie verbonden, namelijk de zogenoemde aanzegvergoeding. Dit betekent dat indien u als werkgever de aanzegverplichting niet nakomt, uw werknemer recht heeft op een aanzegvergoeding.

De aanzegvergoeding bedraagt eenmalig het bruto maandsalaris van de werknemer, exclusief vakantiegeld, toeslagen of variabele bonus. Indien een werkgever een werknemer te laat aanzegt, dan kan de werknemer aanspraak maken op een aanzegvergoeding naar evenredigheid. Dit betekent dat indien de werkgever twee weken te laat aanzegt, de werkgever een vergoeding verschuldigd is aan de werknemer van twee weken van het bruto maandsalaris.

Indien er geen aanzegging wordt gedaan en er geen aanzegging bij voorbaat is opgenomen in de arbeidsovereenkomst, wordt de arbeidsovereenkomst stilzwijgend verlengd onder dezelfde voorwaarden. De aanzegvergoeding is ook verschuldigd indien de overeenkomst stilzwijgend wordt voortgezet. Er is immers niet voldaan aan de aanzegverplichting.

De aanzegging bij voorbaat

Een werkgever kan er ook voor kiezen om een zogenoemde ‘aanzegging bij voorbaat’ op te nemen in de arbeidsovereenkomst. De aanzegging bij voorbaat wordt toegestaan door de rechter.[1] Met de aanzegging bij voorbaat geeft een werkgever in de arbeidsovereenkomst aan dat de arbeidsovereenkomst op een bepaalde datum zal eindigen en dat er geen verlenging zal plaatsvinden. Met een aanzegging bij voorbaat hoeft een werkgever zijn werknemer alleen nog te informeren indien hij de arbeidsovereenkomst wenst voort te zetten.

De aanzegging bij voorbaat kent ook nadelen. Zo komt het niet erg vriendelijk over naar nieuw personeel om in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op te nemen dat er bij voorbaat wordt aangezegd. Mocht de werknemer goed presteren en u wilt de arbeidsovereenkomst toch verlengen, dan kan het zijn dat de werknemer een andere baan heeft gevonden per einddatum van het contract, omdat de werknemer ervan uitging dat zijn of haar contract niet zou worden verlengd.

U voorkomt met de aanzegging bij voorbaat wel het risico op een aanzegvergoeding indien u niet of niet op tijd aanzegt, maar het is een kleine moeite om de datum waarop u als werkgever uiterlijk uw werknemer dient aan te zeggen in uw agenda te zetten!

[1] Kantonrechter Utrecht, 13 mei 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:3201.

Advies nodig over de aanzegverplichting?

Wilt u als werkgever advies over de aanzegverplichting? Of wilt u als werknemer aanspraak maken op een aanzegvergoeding wegens te laat/niet aanzeggen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op
Back To Top