skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Voorstel Wet Arbeidsmarkt In Balans Aangenomen Door Tweede Kamer

Voorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans aangenomen door Tweede Kamer

Geüpdatet op 19 aug 2019 om 14:08

Dinsdag 5 februari heeft de Tweede Kamer het voorstel voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen. Deze wet heeft als doel om vast werk aantrekkelijker te maken ten opzichte van flexibel werk. De partijen die hebben ingestemd met het voorstel zijn D66, VDD, SGP, CDA, CU en FvD. Vandaag wordt het voorstel besproken in de Eerste Kamer.

Werkgevers baseren hun keuze voor het aannemen van vast of flexibel personeel vaak op de kosten en risico’s ervan. Het gevolg hiervan is dat steeds meer werknemers flexibel werk moeten doen, wat het kabinet onwenselijk vindt. Het kabinet wil ervoor zorgen dat werkgevers hun keuze voor het aannemen van personeel baseren op het werk zelf, in plaats van op de risico’s en kosten van flexibel en vast werk. De WAB zal er dan ook voor zorgen dat de kosten- en risico verschillen tussen flexibel en vast werk worden verkleind.

De komst van de WAB moet het aannemen van vast personeel aantrekkelijker maken. Met de wet worden verschillende zaken aangepast, waaronder het ontslagrecht en de ketenregeling. Op deze manier wordt vast werk minder vast en flexibel werk minder flexibel. Hierdoor moet het aannemen van vast personeel aantrekkelijker worden voor werkgevers.

Waaruit bestaat de WAB?

De WAB bestaat uit een aantal wetswijzigingen. Deze wijzigingen betreffen het ontslagrecht, de proeftijd, het minder aantrekkelijk maken van flexibel personeel en de nieuwe indeling van de WW-premie.

Wijzigingen omtrent het ontslagrecht

Door de invoering van de cumulatiegrond wordt het makkelijker om vast personeel te ontslaan. In de huidige situatie moet aan een van de acht ontslaggronden worden voldaan om een werknemer te kunnen ontslaan. Met de WAB wordt een negende ontslaggrond toegevoegd: de cumulatiegrond. Werknemers kunnen hiermee worden ontslagen wanneer er sprake is van een optelsom van omstandigheden. De verwachting is dat het hierdoor makkelijker wordt om personeel te ontslaan. Dit moet de drempel om vast personeel aan te nemen lager maken.

Daarbij zorgt de WAB ervoor dat werknemers al vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst recht hebben op transitievergoeding. In de huidige situatie heeft een werknemer pas recht op transitievergoeding na twee jaar dienstverband. Voor kleine werkgevers komt er een regeling om de transitievergoedingen te compenseren wanneer zij hun organisatie beëindigen wegens pensioen of ziekte.

Verandering proeftijd

Met de komst van de WAB kunnen werkgevers een langere proeftijd met hun werknemers van bepaalde tijd afspreken. Hierdoor hebben werkgevers langer de tijd om te beoordelen of een werknemer goed functioneert. Bij een contract voor bepaalde tijd van twee jaar of langer wordt de proeftijd verlengt van twee naar drie maanden. Voor contracten die korter zijn dan twee jaar wijzigt er niets.

Wijzigingen omtrent flexibel personeel

Met de ingang van de WAB wordt de ketenregeling verruimd. Dit houdt in dat een arbeidsovereenkomst keten maximaal drie jaar mag duren. In de huidige situatie mag je een werknemer maximaal drie aansluitende contracten aanbieden over een periode van maximaal twee jaar. Met de invoering van de WAB zou dit worden verruimd naar drie contracten van maximaal drie jaar.

Daarbij verandert de WAB de regels omtrent oproepkrachten. Met ingang van de WAB zijn oproepkrachten met een nuluren- of een min/max contract alleen verplicht om te werken wanneer je hen minimaal vier dagen van tevoren oproept. Indien dit niet minimaal vier dagen van tevoren gebeurt, heeft de oproepkracht het recht om te weigeren. Daarbij moet je een oproepkracht betalen wanneer je deze korter dan vier dagen van tevoren afzegt. Ten slotte ben je als werkgever verplicht om de oproepkracht na een jaar een contract aan te bieden voor het gemiddelde aantal uren dat hij in dat jaar heeft gewerkt.

Payrollers krijgen met de komst van de WAB dezelfde status als eigen werknemers. Werkgevers moeten hierdoor meer betalen voor de arbeid van payrollers, waardoor deze contractvorm minder aantrekkelijk wordt gemaakt.

Nieuwe indeling van de WW-premie

Met de komst van de WAB wordt het voor werkgevers voordeliger om werknemers een vast contract aan te bieden. Per vaste werknemer hoeven zij namelijk minder WW-premie te betalen dan voor een werknemer met een tijdelijk contract. In de huidige situatie wordt de hoogte van de premie bepaald door de sector waarin het bedrijf aanwezig is.

De arbeidsmarkt in balans brengen

Door middel van deze wijzigingen zorgt de WAB ervoor dat flexibel werk weer wordt gebruikt wanneer het werk hierom vraagt, en niet enkel omdat het een kostenvoordeel oplevert. Het vaste contract wordt aantrekkelijker voor werkgevers, wat werkenden meer zekerheid geeft. Dit moet de arbeidsmarkt weer in balans brengen. Het is de bedoeling dat de wet per 1 januari 2020 in werking treedt. Het voorstel is 5 februari aangenomen door de Tweede Kamer en zal vandaag worden besproken in de Eerste Kamer.

Back To Top