fbpx
skip to Main Content
050 211 25 78 info@nova-legal.nl
Groen/Schoevers Arrest: Arbeidsovereenkomst Of Overeenkomst Van Opdracht?

Groen/Schoevers arrest: arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht?

Het arrest Groen/Schoevers is een bekend en veelgebruikt arrest in het arbeidsrecht. Groen voert werkzaamheden uit voor Schoevers. Wanneer Schoevers de overeenkomst opzegt, ontstaat er een conflict. De vraag rijst: is er sprake van een arbeidsovereenkomst of van een overeenkomst van opdracht?

Groen/Schoevers: de situatie

Groen, verbonden aan Groen Belastingadviseurs C.V., geeft les bij onderwijsinstelling Schoevers. Hij doet dit in uitoefening van zijn eigen bedrijf.

Maandelijks stuurt Groen Belastingadviseurs C.V. een factuur naar Schoevers. Hierop wordt BTW in rekening gebracht.

Schoevers doet geen inhoudingen, zoals loonbelasting. Verder is de arbeidsvoorwaardenregeling van Schoevers niet van toepassing op Groen. Zo krijgt Groen niet doorbetaald bij ziekte, terwijl de andere werknemers van Schoevers dit wel krijgen. 

Na een bepaalde tijd zegt Schoevers de overeenkomst op, maar daar is Groen het niet mee eens. Groen zegt dat het niet mogelijk is de overeenkomst op te zeggen, omdat er sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen beide partijen. De partijen stappen naar de kantonrechter.

Het oordeel van de kantonrechter en de rechtbank

De kantonrechter oordeelt dat er geen arbeidsovereenkomst bestaat tussen Groen en Schoevers. De rechtbank bevestigt het oordeel van de kantonrechter. 

De rechtbank geeft aan dat zowel de partijbedoeling, als de feitelijke uitvoering van de overeenkomst van belang is. Alle elementen uit de definitie van een arbeidsovereenkomst uit het Burgerlijk Wetboek zijn meegenomen bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van een arbeidsovereenkomst

De vergoeding voor de werkzaamheden was in dit geval anders dan het loon wat bij een arbeidsovereenkomst gebruikelijk is.

Daarbij oordeelde de kantonrechter dat er geen gezagsverhouding bestond tussen partijen. Om deze redenen bevestigde de rechtbank het oordeel van de kantonrechter.

Hoge Raad

Groen ging in cassatie bij de Hoge Raad, maar dit beroep werd verworpen. De Hoge Raad bevestigt dat er moet worden gekeken naar de partijbedoeling en naar de feitelijke uitvoering van de overeenkomst. Zo is er tussen Groen/Schoevers geen sprake van een gezagsverhouding, wat wel één van de elementen van een arbeidsovereenkomst is. Ten slotte moet er worden gekeken naar de maatschappelijke positie van de partijen.

Wat we leren van arrest Groen/Schoevers

Bij het beantwoorden van de vraag of er sprake is van een arbeidsovereenkomst is zowel de partijbedoeling, als ook de feitelijke uitvoering van de overeenkomst van belang. 

Arbeidsovereenkomst: ja of nee?

Twijfelt u over uw arbeidsovereenkomst(en), of twijfelt u of er sprake is van een arbeidsverhouding? Wij kunnen uw arbeidsovereenkomst(en) controleren of volledig opstellen. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Week van de Rechtspraak

Van 23 tot en met 27 september 2019 is het de Week van de Rechtspraak. Daarom delen we deze week elke dag een bekend of spraakmakend arrest. Morgen: de casus waar een man werd ontslagen nadat hij een relatie aanging met de vrouw van zijn leidinggevende.

Meer weten over de week van de Rechtspraak? Kijk dan hier.

Back To Top