skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl

Een vaststellingsovereenkomst is een mooi middel om bindende afspraken te maken en deze vast te leggen in een overeenkomst. Een kenmerk van een vaststellingsovereenkomst is dat partijen in veel gevallen over en weer – na uitvoering van gemaakte afspraken – finale kwijting verlenen aan elkaar.

Meer informatie | Nova Legal

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Met name in het arbeidsrecht komt een vaststellingsovereenkomst geregeld voor. Werkgever en werknemer maken afspraken over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst en gaan met een vaststellingsovereenkomst in goed overleg uit elkaar. In de vaststellingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over onder andere de ontslagvergoeding, uitbetaling van vakantiedagen en de einddatum van de arbeidsovereenkomst.

Nova Legal

Vaststellingsovereenkomst door Nova Legal

Heeft u als werknemer een vaststellingsovereenkomst ontvangen en wilt u deze laten controleren? Of wilt u als werkgever met een vaststellingsovereenkomst de arbeidsverhouding met uw werknemer beëindigen? Neem contact met ons op!

Contactformulier

Vaststellingsovereenkomst

Contactgegevens

T: 050 – 211 25 78
E: secretariaat@nova-legal.nl

Bezoek uitsluitend op afspraak

Eemsgolaan 5
9727 DW Groningen

Back To Top