Ga naar hoofdinhoud

Een huurovereenkomst voor een woonruimte kan afhankelijk van de situatie op verschillende manieren eindigen. Wilt u uw huurovereenkomst beëindigen, maar weet u niet precies hoe dit geregeld moet worden? Wij helpen u graag!

Meer informatie | Nova Legal
Meer informatie | Nova Legal

Huurovereenkomst opzeggen

als huurder

De huurder kan een huurovereenkomst voor bepaalde tijd opzeggen wanneer de overeengekomen huurperiode verstreken is, maar kan door de huurder ook tussentijds worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn.

Opzegging moet tijdig en schriftelijk gebeuren. Het is verstandig om de opzegging per aangetekende brief te versturen, zodat men zeker weet dat de opzegging goed is aangekomen bij de (ver)huurder.  De opzegtermijn voor de huurder is gelijk aan de periode tussen twee opeenvolgende huurbetalingen. Dit is minimaal één maand en maximaal drie maanden.

Huurovereenkomst opzeggen

als verhuurder

Voor de verhuurder gelden strengere regels, zo geldt er een langere opzegtermijn en de verhuurder kan alleen opzeggen als er sprake is van een geldig opzeggrond. De wet noemt zes opzeggronden op grond waarvan de verhuurder de huurovereenkomst kan opzeggen:

 1. De huurder heeft zich niet gedragen als een goed huurder. Hierbij kunt u denken aan de huurder die de huur niet (tijdig) betaalt of overlast veroorzaakt.
 2. In de huurovereenkomst is een uitdrukkelijk voorbehoud opgenomen op grond waarvan de woning op een bepaald moment moet zijn ontruimd, tenzij de verhuurder geen belang meer heeft bij de ontruiming.
 3. De verhuurder wenst de naar aanleiding van een bestemmingsplan op het gehuurde liggende bestemming te verwezenlijken.
 4. Het gehuurde betreft een onzelfstandige woonruimte die deel uitmaakt van de woning waarin de verhuurder woonachtig is en verhuurder maakt aannemelijk dat zijn belangen bij beëindiging van de huurovereenkomst zwaarder wegen dan de belangen van de huurder bij de voortzetting van de huurovereenkomst.
 5. De huurder heeft een redelijk aanbod van de verhuurder tot het sluiten van een nieuwe huurovereenkomst afgewezen.
 6. De verhuurder doet een beroep op dringend eigen gebruik van het gehuurde.

Als de huurder niet akkoord gaat met de opzegging door de verhuurder, dan zal de verhuurder zich tot de rechter moeten wenden. De rechter zal dan oordelen of er sprake is van een geldige opzegging.

Ontbinding

Voor de verhuurder gelden strengere regels, zo geldt er een langere opzegtermijn en de verhuurder kan alleen opzeggen als er sprake is van een geldig opzeggrond. De wet noemt zes opzeggronden op grond waarvan de verhuurder de huurovereenkomst kan opzeggen:

 1. De huurder heeft zich niet gedragen als een goed huurder. Hierbij kunt u denken aan de huurder die de huur niet (tijdig) betaalt of overlast veroorzaakt.
 2. In de huurovereenkomst is een uitdrukkelijk voorbehoud opgenomen op grond waarvan de woning op een bepaald moment moet zijn ontruimd, tenzij de verhuurder geen belang meer heeft bij de ontruiming.
 3. De verhuurder wenst de naar aanleiding van een bestemmingsplan op het gehuurde liggende bestemming te verwezenlijken.
 4. Het gehuurde betreft een onzelfstandige woonruimte die deel uitmaakt van de woning waarin de verhuurder woonachtig is en verhuurder maakt aannemelijk dat zijn belangen bij beëindiging van de huurovereenkomst zwaarder wegen dan de belangen van de huurder bij de voortzetting van de huurovereenkomst.
 5. De huurder heeft een redelijk aanbod van de verhuurder tot het sluiten van een nieuwe huurovereenkomst afgewezen.
 6. De verhuurder doet een beroep op dringend eigen gebruik van het gehuurde.

Als de huurder niet akkoord gaat met de opzegging door de verhuurder, dan zal de verhuurder zich tot de rechter moeten wenden. De rechter zal dan oordelen of er sprake is van een geldige opzegging.

Ontslag op staande voet | Arbeidsrecht | Nova Legal

Huurovereenkomst

beëindigen?

Wilt u als verhuurder of als huurder de huurovereenkomst beëindigen, maar weet u niet zeker of dit kan, en zo ja of u dan moet opzeggen of ontbinden? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag!

Contactformulier

Huurovereenkomst beëindigen

In ons privacy statement leest u wat we met uw gegevens doen.

 • Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 64 MB.

  Contactgegevens

  T: 050 – 211 25 78
  E: secretariaat@nova-legal.nl

  Bezoek uitsluitend op afspraak

  Eemsgolaan 5
  9727 DW Groningen

  Back To Top