Ga naar hoofdinhoud

Diensten

Achterstallig loon vorderen

Een werkgever moet het loon van de werknemer op tijd betalen. Het is voor de werknemer belangrijk dat de werkgever deze verplichting correct nakomt. In de praktijk zien we regelmatig dat werkgevers om verschillende redenen het loon niet op tijd uitbetalen. Dit kan grote impact hebben op de (privé)situatie van de werknemer.

Achterstallig loon vorderen

Wij kennen uw rechten en kunnen uw belangen op een juiste en doeltreffende manier behartigen

Wij ontzorgen u graag door te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft

Mocht uw werkgever niet overgaan tot uitbetaling van het achterstallig loon? Dan kunnen wij u zo nodig bijstaan in een gerechtelijke procedure.

Contactformulier

Achterstallig loon vorderen

In ons privacystatement leest u wat we met uw gegevens doen.

Contactgegevens

T: 050 – 211 25 78
E: secretariaat@nova-legal.nl

Bezoek uitsluitend op afspraak

Eemsgolaan 5
9727 DW Groningen

Back To Top