Ga naar hoofdinhoud

Diensten

Huurovereenkomst ontbinden en/of ontruimen

Zowel de huurder als de verhuurder moet zich houden aan de geldende wettelijke regels en de afspraken uit de huurovereenkomst. Bijvoorbeeld het als een goed huisvader zorgen voor het gehuurde, het op tijd betalen van de huur en het verhelpen van gebreken.

Wat is het huurrecht?

 • Het huurrecht omvat alle regels op het gebied van huur. Deze regels zijn van toepassing op alle soorten huur. De wet omschrijft huur als volgt: “Huur is de overeenkomst waarbij de verhuurder de verplichting op zich neemt aan de huurder een zaak of gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken, en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie”.

Huurovereenkomsten laten ontbinden en/of ontruimen

Als verhuurder bent u gebonden aan de huurovereenkomst. Het kan zijn dat u weer over het gehuurde wilt beschikken. Nova Legal kan in een juridische procedure een ontbinding en een ontruiming van het gehuurde vorderen, waarmee u uiteindelijk weer vrij kunt beschikken over het gehuurde.

Incasseren van huurachterstanden

Heeft u te maken met een niet of slecht betalende huurder? Onderneem juridische stappen.

Opstellen en controleren van huurovereenkomsten

Het is van groot belang om de afspraken met de (ver)huurder schriftelijk vast te leggen. Wilt u een huurovereenkomst laten opstellen of laten controleren door een jurist? Neem dan contact met ons op!

Beëindigen van huurovereenkomsten

Een huurovereenkomst voor een woonruimte kan afhankelijk van de situatie op verschillende manieren eindigen. Wilt u uw huurovereenkomst beëindigen, maar weet u niet precies hoe dit geregeld moet worden? Wij helpen u graag!

Verhalen van schade die door een huurder is veroorzaakt

Wordt u geconfronteerd met schade die de huurder heeft veroorzaakt? In sommige gevallen kunt u dit op de huurder verhalen. Neem contact met ons, wij adviseren u graag!

Informeren en adviseren over huurconflicten

Heeft u een conflict met uw huurder of verhuurder? Nova Legal staat u graag bij.

Huurders en verhuurders

In de praktijk hebben verhuurders een dominantere positie dan huurders. Daarom bepaalt de wet dat huurders beter worden beschermd. Dat heet huurbescherming en houdt in dat een verhuurder een huurder niet zomaar uit het gehuurde kan zetten.

Huurrecht door Nova Legal

Komt de huurder zijn afspraken uit de huurovereenkomst niet na en/of wilt u weer vrije beschikking krijgen over het gehuurde? Heeft u te maken met een wanbetaler of veroorzaakt uw huurder grote overlast in de buurt? Neem contact met ons op!

Contactformulier

Huurrecht

In ons privacy statement leest u wat we met uw gegevens doen.

 • Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 64 MB.

  Contactgegevens

  T: 050 – 211 25 78
  E: secretariaat@nova-legal.nl

  Bezoek uitsluitend op afspraak

  Eemsgolaan 5
  9727 DW Groningen

  Back To Top