fbpx
skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Wet Arbeidsmarkt In Balans (WAB) Aangenomen: Wat Betekent Dit? Een Overzicht

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen: wat betekent dit? Een overzicht

Geüpdatet op 26 jun 2020 om 09:06

Dinsdag 28 mei heeft de Eerste kamer het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. De wet treedt per 1 januari 2020 in werking en bestaat uit een aantal wetswijzigingen. We leggen uit wat dit betekent voor werkgevers.

Wat is er gebeurd?

Volgens het kabinet was de arbeidsmarkt niet meer in balans. Werkgevers baseren hun keuze voor het aannemen van vast of flexibel werk vaak op de kosten en risico’s ervan, in plaats van op het werk zelf. Het gevolg hiervan is dat steeds meer werknemers flexibel werk krijgen. Dit vindt het kabinet onwenselijk. Het kabinet wil de kosten- en risicoverschillen tussen vast en flexibel werk verkleinen en daarom is in 2018 de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) opgesteld. Op 6 november is het voorstel ingediend.

De Tweede Kamer heeft het voorstel op 5 februari aangenomen. Op 20 mei vond de plenaire behandeling in de Eerste Kamer plaats. Gisteren is het wetsvoorstel door een stemming van zitten en opstaan aangenomen door de Eerste Kamer.

Wat betekent de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) voor werkgevers?

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) bestaat uit een aantal wetswijzigingen. Hiermee moet een werkgever rekening houden. Deze gaan over het ontslagrecht, het minder aantrekkelijk maken van flexibele arbeidsrelaties en de nieuwe indeling van de WW-premie.

De cumulatiegrond

De invoering van de cumulatiegrond verandert het ontslagrecht. Het wordt hiermee makkelijker om personeel te ontslaan. In de huidige situatie moet aan een van de acht ontslaggronden worden voldaan om een werknemer te kunnen ontslaan. Er moet aan alle voorwaarden van die ene ontslaggrond worden voldaan. Dit gaat veranderen.

Met ingang van de wet wordt een negende ontslaggrond toegevoegd: de cumulatiegrond. Werkgevers kunnen een werknemer ontslaan wanneer er sprake is van een optelsom van omstandigheden. De verwachting is dat het hierdoor makkelijker wordt om personeel te ontslaan. Dit moet de drempel om vast personeel aan te nemen verlagen.

Transitievergoeding

In de huidige situatie hebben werknemers in principe recht op transitievergoeding wanneer zij worden ontslagen en minstens twee jaar bij het bedrijf in dienst zijn. De Wet arbeidsmarkt in balans wijzigt deze regeling; al vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst heeft een werknemer (in principe) recht op transitievergoeding bij ontslag.

Daarbij verandert de opbouw van de transitievergoeding. In de huidige situatie heeft de werknemer recht op 1/3e maandsalaris per dienstjaar. Vanaf het tiende jaar wordt dit 1/2e maandsalaris per dienstjaar. Met ingang van de WAB krijgt een werknemer per dienstjaar 1/3 maandsalaris, onafhankelijk van het aantal dienstjaren. De werknemer krijgt dus niet meer 1/2 maandsalaris wanneer deze langer dan tien jaar in dienst is.

Ketenregeling

De ketenregeling wordt opnieuw aangepast. In de huidige situatie mag een werkgever zijn werknemer maximaal drie contracten in een periode van twee jaar aanbieden. Met ingang van de Wab verandert deze keten. Vanaf dan mag een werkgever zijn werknemer maximaal drie contracten in een periode van drie jaar aanbieden.

Oproepkrachten

Met ingang van de WAB zijn oproepkrachten met een nuluren- of een min/max contract alleen verplicht om te werken wanneer je hen minimaal vier dagen van tevoren oproept. Indien dit niet minimaal vier dagen van tevoren gebeurt, heeft de oproepkracht het recht om te weigeren. Daarbij moet je een oproepkracht betalen wanneer je deze korter dan vier dagen van tevoren afzegt. Ten slotte ben je als werkgever verplicht om de oproepkracht na een jaar een contract aan te bieden voor het gemiddelde aantal uren dat hij in dat jaar heeft gewerkt.

Payrollers

Payrollers krijgen met de komst van de Wab dezelfde status als eigen werknemers. Werkgevers moeten hierdoor meer betalen voor de arbeid van payroller. Deze wijziging moet payrolling minder aantrekkelijk maken.

Wijziging indeling WW-premie

Het wordt voor werkgevers voordeliger om werknemers een vast contract aan te bieden. Per vaste werknemer hoeven zij straks minder WW-premie te betalen dan voor een werknemer met een tijdelijk contract. In de huidige situatie wordt de hoogte van de premie bepaald door de sector waarin het bedrijf aanwezig is.

Uw werkvloer in balans?

Nova Legal | Uw partner in juridische zaken | Juristenkantoor Groningen en Amsterdam

De Wet arbeidsmarkt in balans moet vaste contracten aantrekkelijker maken voor werkgevers. Dit geeft werknemers meer zekerheid en moet de arbeidsmarkt weer in balans brengen. De praktijk zal laten zien of de Wet het gewenste effect heeft.

Bent u benieuwd naar de gevolgen voor uw organisatie? Onze juristen kunnen u helpen met het opstellen en controleren van uw arbeidsovereenkomsten, zodat ze aan alle complexe wetten en regels voldoen. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Back To Top