skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Breaking: Avondklok Per Direct Opgeheven!

Breaking: avondklok per direct opgeheven!

Geüpdatet op 26 feb 2021 om 11:02

Update: het hof heeft geoordeeld dat er gebruik gemaakt mocht worden van de noodwet om de avondklok in te voeren. Volgens het hof is er sprake van buitengewone omstandigheden die het invoeren van de avondklok mogelijk maken. Naar de mening van het hof is de coronapandemie hier voldoende aanleiding voor. Tevens is de invoering van de avondklok naar de mening van het hof proportioneel.

Update: avondklok zeker nog een week van kracht. In eerste instantie was het streven om vandaag uitspraak te doen, maar het hof geeft aan na het horen van de argumenten van beide partijen meer tijd nodig hebben om uitspraak te doen. Volgende week vrijdag (26 februari 2021) wordt er schriftelijk uitspraak gedaan.

Update: de uitspraak van de rechtbank dat de avondklok moet worden opgeheven is geschorst. Volgens het hof is het belang van de Staat groter dan dat van actiegroep Viruswaarheid. Dit betekent dat de avondklok (voorlopig) van kracht blijft.

Update: de Staat gaat het opheffen van de avondklok aanvechten. Vanmiddag om 16.00 uur dient het verzoek om schorsing van de uitspraak. Dit betekent dat mogelijk de avondklok gehandhaafd blijft tot er een uitspraak in het hoger beroep is.

Zeg eens eerlijk, wat vind jij eigenlijk van de invoering van de avondklok? De invoering van de avondklok heeft als doel het terugdringen van het aantal besmettingen met het coronavirus. Heel veel mensen zagen de avondklok als een ongerechtvaardigde beperking van hun vrijheid, getuige ook de grote onrust die de avondklok heeft veroorzaakt.

Een groep burgers heeft een procedure aangespannen tegen de Staat en bij de voorzieningenrechter gevorderd dat de avondklok per direct moet worden opgeheven. Zij zijn van mening dat de Staat onrechtmatig handelt en dat er geen sprake is van een spoedeisende noodsituatie die voorwaarde is voor de betreffende speciale wet. Tevens zou er sprake zijn van een vergaande inperking van de grondrechten van Nederlanders. De maatregel is volgens deze groep Nederlanders in strijd met de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit.

De Staat stelt zich ter rechtvaardiging van de avondklok op het standpunt dat er wel degelijk sprake is van een spoedeisende en uitzonderlijke situatie die deze maatregel rechtvaardigt. Zij meent dat de avondklok proportioneel is in de strijd tegen het virus en dat andere middelen onvoldoende zijn gebleken.

De Staat heeft de verplichting om te waken voor de veiligheid en gezondheid van de burgers. Hierbij is het wel van groot belang dat de maatregelen die de Staat treft proportioneel zijn. Daarnaast moet een maatregel passen binnen de bevoegdheid die de Staat heeft op grond van een wet.

De groep burgers is vandaag in het gelijk gesteld. In dit geval oordeelt de voorzieningenrechter dat ‘superspoed’ waarop de Staat een beroep heeft gedaan om de avondklok te rechtvaardigen, niet goed genoeg door de Staat is onderbouwd. Van een daadwerkelijke spoedsituatie als bedoeld in de wet waarop de Staat zich beroept, is geen sprake aldus de voorzieningenrechter. Van proportionaliteit en subsidiariteit van de avondklok is naar de mening van de voorzieningenrechter onvoldoende gebleken.

Dit betekent dat de avondklok per direct moet worden opgeheven. De uitspraak is uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Dit betekent dat een eventueel hoger beroep het opheffen van de avondklok niet in de weg staat. De Staat heeft een spreekwoordelijke tik over de vingers gekregen, doordat de rechterlijke macht op verzoek van een groep burgers met haar controlerende functie heeft geoordeeld dat de door de Staat ingevoerde avondklok per direct moet worden opgeheven, omdat deze niet kan worden gerechtvaardigd.

De link naar de uitspraak vind je hier: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:1100

Back To Top