skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Meer informatie | Nova Legal

Wat is het verbintenissenrecht?

Het verbintenissenrecht is het geheel van regels dat geldt bij afspraken en/of verplichtingen tussen personen onderling. Verbintenissen kunnen voortvloeien uit een overeenkomst of uit de wet. Ook kan er sprake zijn van een natuurlijke verbintenis.

Bij verbintenissen die voortvloeien uit een overeenkomst kunt u, in het geval van bijvoorbeeld een huurovereenkomst, denken aan het betalen van huur. Bij een verbintenis die voortvloeit uit de wet kunt u denken aan onverschuldigd gedane betalingen, of vergoeding van schade die iemand lijdt als gevolg van een onrechtmatige daad.

Nakoming van een overeenkomst

Wanneer partijen overeenkomen dat de ene partij een fiets levert en de andere partij hiervoor een koopprijs betaalt, zijn het leveren van de fiets en het betalen van de koopprijs de verbintenissen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen die je van toepassing kunt verklaren op elke overeenkomst en welke gelden tussen partijen onderling, als aanvulling op de overeenkomst.

Wanprestatie

Een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, waardoor schade ontstaat die de tekortschietende persoon in principe moet vergoeden. Uit een wanprestatie kunnen twee verbintenissen voortvloeien. Of de schuldenaar moet wanneer dit mogelijk is alsnog de overeenkomst nakomen en/of de schuldenaar moet de geleden schade door de wanprestatie vergoeden.

Onverschuldigd gedane betalingen

Het verrichten van een betaling zonder (rechts)grond. Op grond van de wet ontstaat in dat geval een verbintenis voor de ontvanger van het onverschuldigd betaalde bedrag, om dit bedrag weer terug te betalen aan diegene die het bedrag zonder rechtsgrond heeft betaald.

Nova Legal

Benieuwd wat Nova Legal voor u kan betekenen?

Heeft u te maken met een partij die afspraken uit een overeenkomst niet nakomt? Of wordt u geconfronteerd met schade als gevolg van onrechtmatig handelen van iemand anders? Wij staan u graag bij.
Vul het onderstaande contactformulier in en we nemen op werkdagen binnen 24 uur contact met u op.

Contactformulier

Verbintenissenrecht

In ons privacy statement leest u wat we met uw gegevens doen.

 • Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 64 MB.

  Contactgegevens

  T: 050 – 211 25 78
  E: secretariaat@nova-legal.nl

  Bezoek uitsluitend op afspraak

  Eemsgolaan 5
  9727 DW Groningen

  Back To Top