fbpx
skip to Main Content
050 211 25 78 info@nova-legal.nl

In Nederland geldt in beginsel dat iedereen zijn of haar eigen schade draagt. Dit houdt in dat elke persoon in Nederland zelf de schade moet betalen. Er zijn gevallen waarin dat niet terecht is, omdat een andere partij aansprakelijk is voor de schade. In dat geval hoort die partij de schade te vergoeden en kunt u een schadevergoeding eisen.

Algemene voorwaarden - Meer informatie - Nova Legal - Uw partner in juridische zaken - Juristenkantoor Groningen en Amsterdam

Wat is een

schadevergoeding?

Volgens het Burgerlijk Wetboek is een schadevergoeding de prestatie die iemand moet leveren om andermans schade te vergoeden. De verplichting schade te vergoeden komt voort uit aansprakelijkheid. We noemen iemand aansprakelijk als een partij verplicht is de schade van iemand anders te vergoeden. Er bestaan drie verschillende soorten aansprakelijkheid.

Soorten

schade

In grote lijnen is schade op te delen in twee soorten.

Schadevergoedingen - Materiële schade - Nova Legal - Uw partner in juridische zaken

Materiële schade

Materiële schade is in geld uit te drukken. In de praktijk is hiervan sprake bij beschadiging van eigendommen, bijvoorbeeld aan een auto, fiets of kleding. Ook reiskosten en misgelopen inkomsten vallen onder materiële schade. De kosten die u maakt als gevolg van schade, zoals kosten voor het ziekenhuis of voor huishoudelijke hulp vallen ook onder materiële schade.

Schadevergoedingen - Immateriële schade - Nova Legal - Uw partner in juridische zaken

Immateriële schade

Immateriële schade is minder goed uit te drukken in geld. Het gaat dan om schade die bijvoorbeeld veroorzaakt is door verdriet of pijn en het verlies aan levensvreugde na een ongeval. Dit wordt ook wel smartengeld genoemd.

Verschillen soorten

aansprakelijkheid

Schadevergoedingen hebben veel te maken met aansprakelijkheid. Voordat men een schadevergoeding kan eisen, moet de aansprakelijkheid van een partij worden vastgesteld. Het houdt in dat iemand aangesproken kan worden een verplichting of verbintenis na te komen of een schade te vergoeden. Houd rekening met drie soorten aansprakelijkheid.

Contractuele aansprakelijkheid

Komt iemand afspraken uit een overeenkomst niet na en ontstaat daardoor schade? Dan is er sprake van contractuele aansprakelijkheid. Dit betekent in de praktijk dat een partij schade lijdt doordat een andere partij zich niet aan een overeenkomst houdt. In het geval van contractuele aansprakelijkheid is vaak een ingebrekestelling nodig om een partij aansprakelijk te stellen voor de schadevergoeding.

Wettelijke aansprakelijkheid

In sommige gevallen biedt de wet een grondslag voor situaties waarin iemand schade lijdt en het wenselijk is dat die schade op iemand anders wordt verhaald. Dat kan bijvoorbeeld in het geval van een onrechtmatige daad. Een onrechtmatige daad houdt in dat er inbreuk wordt gemaakt op een recht van iemand.

Risicoaansprakelijkheid

In sommige gevallen is een partij aansprakelijk voor schade die diegene zelf niet heeft veroorzaakt. Dat heet risicoaansprakelijkheid. Dit geldt bijvoorbeeld voor de ouders van een klein kind en bezitters van huisdieren. Aansprakelijkheid moet in dit geval niet worden verward met verantwoordelijkheid. Zo bent u als ouder van uw zoon aansprakelijk voor de voetbal die hij door de ruit van de buren schiet, maar is uw zoon daarvoor zelf verantwoordelijk.

Wanneer kan ik een

schadevergoeding eisen?

U kunt in veel gevallen een schadevergoeding eisen. Voor elke soort aansprakelijkheid geldt een andere procedure. Zo geldt in het specifieke geval van een onrechtmatige daad dat u moet kunnen bewijzen dat er sprake is van een onrechtmatige daad die u kunt toerekenen aan een andere partij, dat u schade heeft geleden en dat de schade een gevolg is van daad. Voor contractuele aansprakelijkheid gelden andere richtlijnen. Nova Legal geeft u advies over alles wat met schadevergoedingen te maken heeft en helpt u met het indienen van een schadeclaim bij de wederpartij.

Bemiddeling en onderhandeling

Schadevergoeding vorderen

bij Nova Legal

Heeft u schade geleden door het toedoen van iemand anders? Nova Legal helpt u graag bij het aansprakelijk stellen van een andere partij om de schadevergoeding te vorderen. Het enige dat u nog hoeft te doen is uw verhaal vertellen. Dan zorgen wij dat de schadeclaim aan de complexe regels en wetten voldoet. Vul het onderstaande contactformulier in en we nemen op werkdagen binnen 24 uur contact met u op.

Contactformulier

Schadevergoedingen

In ons privacy statement leest u wat we met uw gegevens doen.

Ik wil graag op de hoogte worden gehouden door Nova Legal door middel van een nieuwsbrief

Back To Top
ACTIE: Nova Legal heeft een tijdelijke aanbieding voor het laten opstellen van uw algemene voorwaarden en een privacyverklaring.Ga naar de actie