Skip to content

Diensten

Onbetaalde facturen incasseren

Iedere ondernemer krijgt helaas wel eens te maken met onbetaald gelaten facturen. Wij begrijpen dat u niet wilt dat uw facturen te lang openstaan, in verband met uw liquiditeitspositie. In sommige gevallen biedt uw debiteur u helaas geen andere keuze dan het inschakelen van een jurist. In dat geval zijn wij er voor u.

Onbetaalde facturen incasseren

  • Wanneer het buitengerechtelijk niet is gelukt om uw openstaande factuur/facturen te incasseren, kunnen wij voor u juridische stappen zetten. Zo kunnen wij een gerechtelijke procedure starten om betaling via de rechter af te dwingen. Met een vonnis waarin uw vordering is toegewezen, hebben we een executiemiddel in handen en zorgen wij dat de deurwaarder middels beslaglegging uw vordering alsnog incasseert.

Andere mogelijkheden

Naast het starten van een gerechtelijke procedure, zijn er ook andere manieren om uw vordering betaald te krijgen. Zo kan het leggen van conservatoir beslag of het aanvragen van het faillissement u in uw geval wellicht helpen om uw vordering (sneller)geïncasseerd te krijgen.

  • Conservatoir beslag – Bij conservatoir beslag wordt er beslag gelegd op het vermogen van de debiteur ter verzekering van de betaling van een onbetaald gebleven vordering, nog voordat de rechter uitspraak heeft gedaan over de juistheid van de vordering.
  • Faillissement aanvragen – Het faillissement van de debiteur aanvragen is een effectief pressiemiddel wanneer u uw vordering snel voldaan wilt krijgen. Een faillissementsprocedure kent kortere doorlooptermijnen dan een bodemprocedure/gerechtelijke procedure. Doorgaans staat de zaak – na het indienen van het verzoekschrift – binnen 2 weken op de agenda van de rechtbank. De debiteur kan geen uitstel hiervoor vragen, dan met instemming van de eisende partij. Indien de vordering niet wordt tegengesproken, kan het aanvragen. van het faillissement zeker een geschikt middel zijn om op korte termijn betaling van uw openstaande vordering te verkrijgen. Gelet op de verstrekkende gevolgen van een faillissement, zal een debiteur doorgaans sneller geneigd zijn om tot betaling van de openstaande vordering over te gaan om zo zijn faillissement te voorkomen.

Wij bieden dé totaaloplossing

Nova Legal is onderdeel van Nova Groep. Nova Groep is een familiebedrijf dat bestaat uit een keten van intensief samenwerkende zusterbedrijven, die zich richten op debiteurenbeheer en incasso. Elk bedrijf afzonderlijk is gespecialiseerd in een bepaald deel van het credit management proces. Het betaald krijgen van uw factuur, dat staat bij Nova Groep voorop. Wij kunnen u ontzorgen, van facturatie tot aan beslaglegging.

Nova Legal

Contactformulier

Onbetaalde facturen incasseren

In ons privacy statement leest u wat we met uw gegevens doen.

Contactgegevens

T: 050 – 211 25 78
E: secretariaat@nova-legal.nl

Bezoek uitsluitend op afspraak

Eemsgolaan 5
9727 DW Groningen

Back To Top