Ga naar hoofdinhoud

Het is van groot belang om de afspraken met de (ver)huurder schriftelijk vast te leggen. Wilt u de huurovereenkomst laten opstellen of laten controleren door een jurist? Neem dan contact met ons op!

Meer informatie | Nova Legal
Meer informatie | Nova Legal

Wat is een

huurovereenkomst?

Een huurovereenkomst is vormvrij, dit betekent dat het niet noodzakelijk is dat een huurovereenkomst schriftelijk wordt aangegaan; de huurovereenkomst kan ook mondeling gesloten worden. Toch raden wij aan om een schriftelijke huurovereenkomst op te stellen. Wanneer er later een geschil ontstaat, dan kan een schriftelijke overeenkomst namelijk als bewijsmiddel dienen.

Inhoud van de

overeenkomst

Huurder en verhuurder kunnen allerlei zaken regelen en opnemen in de huurovereenkomst. Hierbij is het overigens wel van belang om voor ogen te houden dat ons huurrecht veel dwingendrechtelijke bepalingen kent. Dit betekent dat van die bepalingen niet ten nadele van de huurder afgeweken mag worden. Er zijn aantal onderwerpen waarvan wij vinden dat ze altijd in een huurovereenkomst opgenomen moeten worden omdat er gemakkelijk geschillen over kunnen ontstaan. Daarom hebben wij deze onderwerpen voor u op een rijtje gezet en lichten we ze kort toe.

Omschrijving van

het gehuurde

Wij raden u aan om niet alleen aan te geven welke woning er wordt gehuurd, maar ook expliciet te benoemen of bijvoorbeeld de tuin en de berging ook onder het gehuurde vallen. Eventueel kunt u tekeningen of foto’s aan de overeenkomst toevoegen. Door duidelijk vast te leggen wat er precies gehuurd wordt, kunt u gemakkelijk misverstanden voorkomen.

Prijs

Vaak wordt naast de kale huurprijs ook een voorschot op de energiekosten overeengekomen. Het is van belang om dit duidelijk in de huurovereenkomst uit te splitsen. Daarnaast verdient het de aanbeveling om vast te leggen welke afspraken er zijn gemaakt met betrekking tot indexering van de huurprijs, de mogelijkheden tot wijziging van de huurprijs en het doorbelasten van belastingen.

Huurperiode

Het is erg belangrijk om duidelijk vast te leggen wat er precies afgesproken wordt met betrekking tot de huurperiode en wat er daarna gebeurt. Zo kan men een bepaalde huurperiode afspreken, maar dit betekent niet dat de huurovereenkomst na die periode automatisch eindigt.

Onderhuur

Het wettelijk uitgangspunt is dat onderhuur van woonruimtes niet is toegestaan, tenzij de huurder zelf in het gehuurde woont en hij een kamer verhuurt aan iemand anders. Omdat de wettelijke bepaling van regelend recht is, kunnen partijen overeenkomen dat de huurder de woning op zijn beurt in het geheel aan een ander mag verhuren.

Opnamestaat

De opnamestaat beschrijft de staat van het gehuurde bij aanvang van de huur. Mocht na de huur schade aan het licht komen dan kan aan de hand van de opnamestaat aangetoond worden of die schade bij aanvang van de huur al dan niet reeds bestond, en dus of de schade op de huurder verhaald kan worden.

Ontslag op staande voet | Arbeidsrecht | Nova Legal

Huurovereenkomst laten

opstellen of controleren?

Naast de hierboven besproken onderwerpen zijn er veel meer punten waarover huurder en verhuurder afspraken over moeten maken. Wilt u zeker weten dat uw huurovereenkomst aan alle vereisten voldoet? Laat de huurovereenkomst dan door een van onze juristen opstellen of controleren!

Contactformulier

Huurovereenkomst laten opstellen of controleren

In ons privacy statement leest u wat we met uw gegevens doen.

 • Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 64 MB.

  Contactgegevens

  T: 050 – 211 25 78
  E: secretariaat@nova-legal.nl

  Bezoek uitsluitend op afspraak

  Eemsgolaan 5
  9727 DW Groningen

  Back To Top