Ga naar hoofdinhoud

Als verhuurder bent u gebonden aan de huurovereenkomst. Het kan zijn dat u weer over het gehuurde wilt beschikken. Nova Legal kan in een juridische procedure een ontbinding en een ontruiming van het gehuurde vorderen, waarmee u uiteindelijk weer vrij kunt beschikken over het gehuurde.

Meer informatie | Nova Legal
Meer informatie | Nova Legal

Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt in principe wanneer de overeengekomen duur voorbij is én de verhuurder de huurovereen­komst tijdig en schriftelijk tegen het einde van de termijn heeft opgezegd. Wanneer u als verhuurder een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd wilt opzeggen dan moet hiervoor een goede reden bestaan, er moet met andere woorden sprake zijn van een wettelijke opzeggrond.

Op welke gronden kan

een verhuurder zich beroepen?

De wet noemt zes opzeggronden waarop de verhuurder zich kan beroepen:

 1. De huurder gedraagt zich niet als een goed huurder. Hierbij kunt u denken aan de huurder die de huur niet (tijdig) betaalt of overlast veroorzaakt.
 2. In de huurovereenkomst is een uitdrukkelijk voorbehoud opgenomen op grond waarvan de woning op een bepaald moment moet zijn ontruimd, tenzij de verhuurder geen belang meer heeft bij de ontruiming.
 3. De verhuurder wenst de naar aanleiding van een bestemmingsplan op het gehuurde liggende bestemming te verwezenlijken.
 4. Het gehuurde betreft een onzelfstandige woonruimte en maakt deel uit van de woning waarin de verhuurder woont. De verhuurder heeft een groot belang bij het beëindigen van de huurovereenkomst, welk belang zwaarder weegt dan de belangen van de huurder bij het voortzetten van de huurovereenkomst.
 5. De huurder heeft een redelijk aanbod van de verhuurder tot het sluiten van een nieuwe huurovereenkomst afgewezen.
 6. Wanneer de verhuurder het gehuurde dringend zelf nodig heeft, kan de verhuurder in bepaalde gevallen het gehuurde opeisen.

Huuroverkomst ontbinden

en overgaan tot ontruiming

De verhuurder kan de huurovereenkomst opzeggen op basis van één van deze opzeggronden. Stemt de huurder niet in met opzegging, dan zal er in een gerechtelijk procedure ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming van het gehuurde gevorderd moeten worden. Wanneer de rechter de vorderingen toewijst, zal de huurder de woning moeten verlaten. Doet hij dit niet vrijwillig, dan kan de deurwaarder met het vonnis van de rechtbank overgaan tot ontruiming van het gehuurde met de deurwaarder.

Ontslag op staande voet | Arbeidsrecht | Nova Legal

Wilt u de vrije beschikking

over het gehuurde terug?

Is er sprake van een geldige opzeggrond en stemt uw huurder niet in met beëindiging van de huurovereenkomst? Neem dan contact met ons op. Nova Legal is expert op het gebied van het laten ontbinden van een huurovereenkomst en het laten ontruimen van het gehuurde. Wij kunnen voor u de gerechtelijke procedure opstarten en er zo voor zorgen dat u weer de vrije beschikking over het gehuurde krijgt.

Contactformulier

Huurovereenkomsten laten ontbinden en/of ontruimen

In ons privacy statement leest u wat we met uw gegevens doen.

 • Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 64 MB.

  Contactgegevens

  T: 050 – 211 25 78
  E: secretariaat@nova-legal.nl

  Bezoek uitsluitend op afspraak

  Eemsgolaan 5
  9727 DW Groningen

  Back To Top