fbpx
skip to Main Content
050 211 25 78 info@nova-legal.nl

Dagelijks hebben we met contracten te maken. Door middel van een contract weten betrokken partijen waar ze aan toe zijn en wat ze aan elkaar hebben. Zo weten alle partijen wat hun verplichtingen over en weer zijn. Maar een duidelijk contract is nog belangrijker als partijen het niet met elkaar eens zijn.

Algemene voorwaarden - Meer informatie - Nova Legal - Uw partner in juridische zaken - Juristenkantoor Groningen en Amsterdam

Wat is

contractenrecht?

Contractenrecht gaat over de inhoud van contracten of overeenkomsten. Het contractenrecht vertelt alles over wat er in een contract mag staan, welke regels er gelden en wat de consequenties zijn als het contract niet wordt nageleefd.

Soorten contracten

en overeenkomsten

Onder het contractenrecht vallen veel verschillende soorten contracten en overeenkomsten.

Algemene voorwaarden

Regels die gelden voor alle overeenkomsten die een organisatie opstelt.

Arbeidsovereenkomsten

De belangrijkste afspraken over werk op een rij.

Huurovereenkomsten

De afspraken over de huurprijs, omschrijving van het gehuurde en de looptijd.

Koopovereenkomst

Overeenkomsten waarbij de verkoper iets geeft en een koper een prijs betaalt.

Overnamecontracten

Alle regels die komen kijken bij fusies en overnames.

Samenwerkingsovereenkomst

Een overeenkomst tussen twee of meer bedrijven die met elkaar willen samenwerking.

Mondelinge versus

schriftelijke overeenkomsten

Overeenkomsten kunnen mondeling en schriftelijk plaatsvinden. Beide soorten overeenkomsten zijn rechtsgeldig.

Overeenkomsten - mondelinge overeenkomst - Nova Legal - Uw partner in juridische zaken - Juristenkantoor Groningen en Amsterdam

Mondelinge overeenkomsten

Overeenkomsten worden vaak mondeling afgesloten. Bijvoorbeeld wanneer u telefonische afspraken maakt of op de markt onderhandelt over de prijs van een product. Een mondelinge overeenkomst is geldig wanneer een aanbod wordt gedaan en dat aanbod wordt aanvaard. Hiervoor geldt wel dat het aanbod direct moet worden aanvaar. Houd er rekening mee dat mondelinge overeenkomsten moeilijker te bewijzen zijn. Nova Legal raadt dan ook altijd aan om afspraken nog even op papier te zetten.

Algemene voorwaarden opstellen - Nova Legal - Uw partner in juridische zaken - Juristenkantoor Groningen en Amsterdam

Schriftelijke overeenkomsten

U doet er in alle gevallen goed aan een overeenkomst schriftelijk vast te leggen. Partijen kunnen elkaar op deze manier helpen herinneren aan afspraken en bij onduidelijkheid terugvallen op de overeenkomst. Het is verstandig elke afspraak schriftelijk vast te leggen, zodat u daarop later kunt terugvallen.

Bemiddeling en onderhandeling

Nova Legal helpt

bij contracten

Heeft u te maken met een partij die afspraken niet nakomt of kunt u advies gebruiken met betrekking tot contracten waarvan u gebruik maakt? Onze juristen bij Nova Legal kunnen u helpen. Samen met u bekijken wij het contract en de stappen die u kunt ondernemen. Ook voor het opstellen van contracten en overeenkomsten die aan alle wettelijke eisen voldoen, kunt u bij onze juristen terecht. Vul het onderstaande contactformulier in en we nemen op werkdagen binnen 24 uur contact met u op.

Contactformulier

Contractenrecht

In ons privacy statement leest u wat we met uw gegevens doen.

Ik wil graag op de hoogte worden gehouden door Nova Legal door middel van een nieuwsbrief

Back To Top