fbpx
skip to Main Content
050 211 25 78 info@nova-legal.nl

Door middel van een contract weten de betrokken partijen wat ze aan elkaar hebben en wat hun verplichtingen tegenover elkaar zijn. Maar een goed contract is nog belangrijker als partijen het niet met elkaar eens zijn.

Algemene voorwaarden - Meer informatie - Nova Legal - Uw partner in juridische zaken - Juristenkantoor Groningen en Amsterdam

Wat is het

contractenrecht?

Het contractenrecht gaat over de inhoud van contracten of overeenkomsten. Wat er in een contract mag staan, welke regels er gelden en wat de consequenties zijn als het contract niet wordt nageleefd.

Soorten contracten

en overeenkomsten

Onder het contractenrecht vallen veel verschillende soorten contracten en overeenkomsten.

Algemene voorwaarden

Regels die gelden voor alle overeenkomsten die een organisatie opstelt.

Arbeidsovereenkomsten

De belangrijkste afspraken over werk op een rij.

Huurovereenkomsten

De afspraken over de huurprijs, omschrijving van het gehuurde en de looptijd.

Koopovereenkomst

Overeenkomsten waarbij de verkoper iets geeft en een koper een prijs betaalt.

Overnamecontracten

Alle regels die komen kijken bij fusies en overnames.

Samenwerkingsovereenkomsten

Een overeenkomst tussen twee of meer bedrijven die met elkaar willen samenwerking.

Mondelinge versus

schriftelijke overeenkomsten

Overeenkomsten kunnen mondeling en schriftelijk worden gesloten. Beide soorten overeenkomsten zijn rechtsgeldig.

Overeenkomsten - mondelinge overeenkomst - Nova Legal - Uw partner in juridische zaken - Juristenkantoor Groningen en Amsterdam

Mondelinge overeenkomsten

Een mondelinge overeenkomst is geldig wanneer een aanbod wordt gedaan en dat aanbod wordt direct aanvaard. Bijvoorbeeld wanneer u een telefonische afspraak maakt. Mondelinge overeenkomsten zijn moeilijker te bewijzen dan schriftelijke.

Algemene voorwaarden opstellen - Nova Legal - Uw partner in juridische zaken - Juristenkantoor Groningen en Amsterdam

Schriftelijke overeenkomsten

Het is verstandig elke afspraak schriftelijk vast te leggen, zodat u daar later op kunt terugvallen. Partijen kunnen elkaar op deze manier helpen herinneren aan afspraken en bij onduidelijkheid terugvallen op de overeenkomst.

Bemiddeling en onderhandeling

Nova Legal helpt

bij contracten

Heeft u te maken met een partij die afspraken niet nakomt of kunt u advies gebruiken bij een van uw contracten? Onze juristen kunnen u helpen.

Vul het onderstaande contactformulier in en we nemen op werkdagen binnen 24 uur contact met u op.

Contactformulier

Contractenrecht

In ons privacy statement leest u wat we met uw gegevens doen.

Ik wil graag op de hoogte worden gehouden door Nova Legal door middel van een nieuwsbrief

Contactgegevens

T: 050 – 211 25 78
E: secretariaat@nova-legal.nl

Bezoek uitsluitend op afspraak

Eemsgolaan 5
9727 DW Groningen

Back To Top
ACTIE: Nova Legal heeft een tijdelijke aanbieding voor het laten opstellen van uw algemene voorwaarden en een privacyverklaring.Ga naar de actie