fbpx
skip to Main Content
050 211 25 78 info@nova-legal.nl

Als u conflict heeft met een andere partij en u komt er samen niet uit, hoeft u niet altijd direct naar de rechter te stappen. De gang naar de rechter brengt namelijk in veel gevallen hoge kosten met zich mee die u makkelijk had kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld door bemiddeling en onderhandelingen door Nova Legal te laten doen.

Meer informatie | Nova Legal

Wat zijn bemiddelingen

en onderhandelingen?

Als u een conflict niet samen kunt oplossen, kunt u hulp inschakelen van een derde partij die het conflict voor u oplost. De bemiddelaar of onderhandelaar gaat dan namens u in onderhandeling met de wederpartij. Terwijl u verdergaat met uw dagelijkse werkzaamheden, werkt de bemiddelaar of onderhandelaar aan een goede oplossing.

Het verschil tussen

bemiddeling en onderhandeling

Bemiddeling bij conflicten

Door met elkaar op zoek te gaan naar een oplossing, wordt de kans op een nieuw conflict kleiner. Nova Legal kan in dit geval de rol van bemiddelaar op zich nemen. Onze jurist begeleidt het gesprek zorgt ervoor dat beide partijen zich kunnen vinden in de oplossing.

Onderhandelingen door derden

Als twee partijen niet meer direct met elkaar in gesprek willen, dan kunnen ze vertegenwoordigers inschakelen om namens hen het gesprek te voeren. Een jurist van Nova Legal voert het gesprek met een jurist of advocaat van de andere partij. Ze gaan op zoek naar een oplossing die voor beide partijen acceptabel is.

Bemiddeling en onderhandelingen | Nova Legal juristenkantoor | Groningen en Amsterdam

Nova Legal als

onafhankelijke partij

Heeft u een conflict met iemand waar u niet zonder hulp uitkomt? De juristen van Nova Legal staan u graag bij als bemiddelaar of onderhandelaar. Samen met u werken we aan het beste resultaat.

Contactformulier

Bemiddeling en onderhandelingen

In ons privacy statement leest u wat wij met uw gegevens doen.

Ik wil graag op de hoogte worden gehouden door Nova Legal door middel van een nieuwsbrief

Contactgegevens

T: 050 – 211 25 78
E: secretariaat@nova-legal.nl

Bezoek uitsluitend op afspraak

Eemsgolaan 5
9727 DW Groningen

Back To Top