fbpx
skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl

Met een ontslag op staande voet beëindigt de werkgever per direct de arbeidsovereenkomst met de werknemer. Hierbij wordt dus niet de reguliere ontslagprocedure gevolgd. Een ontslag op staande voet kan erg ingrijpend zijn, voor zowel de werkgever als de werknemer.

Meer informatie | Nova Legal
Meer informatie | Nova Legal

Wanneer is een ontslag op

staande voet mogelijk?

Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet moet er sprake zijn van een dringende reden voor het ontslag. Deze moet ernstig genoeg zijn om het ontslag te rechtvaardigen. De arbeidsovereenkomst moet daadwerkelijk en snel worden beëindigd en de reden voor het ontslag moet aan de werknemer worden medegedeeld en schriftelijk worden bevestigd.

Wilt u een werknemer op

staande voet ontslaan?

Voordat u een werknemer op staande voet ontslaat, is het belangrijk dat u zich bewust bent van de risico’s en de eventuele gevolgen hiervan. De kans is groot dat een werknemer het ontslag zal aanvechten bij de rechter. In dat geval is het aan de werkgever om te bewijzen dat er sprake is van een terecht gegeven ontslag op staande voet. Het is vooraf belangrijk dat u een weloverwogen besluit neemt.

Ontslag op staande voet | Arbeidsrecht | Nova Legal

Neem geen

overhaast besluit

Omdat alle omstandigheden van het geval meewegen bij de beantwoording van de vraag of een ontslag op staande voet terecht gegeven is, is het van belang om tijdig advies in te winnen bij een jurist. Nova Legal kan u voorzien van een helder en praktisch advies over uw situatie en u, indien nodig, bijstaan in een gerechtelijke procedure.

Contactformulier

Ontslag op staande voet

In ons privacy statement leest u wat we met uw gegevens doen.

Ik wil graag op de hoogte worden gehouden door Nova Legal door middel van een nieuwsbrief

Contactgegevens

T: 050 – 211 25 78
E: secretariaat@nova-legal.nl

Bezoek uitsluitend op afspraak

Eemsgolaan 5
9727 DW Groningen

Back To Top