fbpx
skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra): Wat Verandert Er?

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra): wat verandert er?

Ondanks verzet vanuit ambtenarenbonden is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) aangenomen. Sinds 1 januari 2020 is de wet in werking. De wet trekt de rechtspositie van de meeste ambtenaren gelijk met die van werknemers in de private sector. In onze blog leggen we uit wat er is veranderd.

Wat verandert er door de Wnra?

Door de nieuwe wet vallen ambtenaren sinds 1 januari 2020 onder het arbeidsrecht, in plaats van onder het bestuursrecht. De Wnra zorgt ervoor dat de meeste ambtenaren dezelfde rechtspositie krijgen als werknemers in de private sector. Hierdoor verandert een aantal dingen voor ambtenaren:

  • De eenzijdige aanstelling verandert in een arbeidsovereenkomst. Dit gebeurt van rechtswege, dus in principe hoeft de werkgever hier niets voor te doen. Wel is het verstandig om personeel een schriftelijke arbeidsovereenkomst te laten tekenen. Hierin kunnen werkgevers meer zaken overeenkomen, omdat sommige zaken per se schriftelijk moeten zijn vastgelegd.
  • De wet op cao geldt nu ook voor ambtenaren. Ambtenaren kunnen afspraken maken in een cao. Vanaf 1 januari 2020 is er de cao provincies. De cao is niet algemeen verbindend verklaard.
  • Omdat werknemers onder het arbeidsrecht vallen is het Burgerlijk Wetboek op hen van toepassing. Hierdoor verandert onder andere het volgende:
    • De regels over ontslag veranderen voor ambtenaren. Ambtenaren vallen vanaf 2020 onder het arbeidsrecht en een ontslag moet voldoen aan een ontslaggrond. Er is dan geen ontslagbesluit meer nodig.
    • Werkgever en ambtenaar kunnen uit elkaar gaan met wederzijds goedvinden. Ze leggen afspraken over hun afscheid dan vast in een vaststellingsovereenkomst.

Wat verandert er niet door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren?

Een aantal zaken verandert niet met ingang van de Wnra, namelijk:

  • De ambtenarenwet en ambtelijke status blijven.
  • Het integriteitsbeleid blijft.
  • Het loon, het aantal vakantiedagen en andere arbeidsvoorwaarden veranderen niet.

Hulp bij arbeidsovereenkomsten en ontslag

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) brengt een aantal veranderingen met zich mee. Kunt u wel wat hulp gebruiken? De juristen van Nova Legal zijn gespecialiseerd op het gebied van het arbeidsrecht en helpen u graag. 

Onze juristen helpen u met het opstellen en controleren van uw arbeidsovereenkomsten. Daarbij helpen ze u met een geslaagd ontslag. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Back To Top