fbpx
skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Verschil Wilsgebrek En Wilsontbreken: Een Overeenkomst Die Nietig Of Vernietigbaar Is

Verschil wilsgebrek en wilsontbreken: een overeenkomst die nietig of vernietigbaar is

Geüpdatet op 22 jun 2020 om 12:06

Als u een overeenkomst heeft met een ander, moet u zich aan de gemaakte afspraken houden. In principe. In sommige gevallen is de overeenkomst nietig of vernietigbaar, namelijk bij een wilsgebrek of wilsontbreken. In deze blog leggen we het verschil uit tussen beide uit.

Wilsgebrek

Soms komen de wil en de verklaring van een partij wel overeen, maar is de wil op een gebrekkige manier gevormd. Er is dan sprake van een wilsgebrek. De partij had bijvoorbeeld een verkeerde voorstelling van zaken. Als de partij een juiste voorstelling van zaken had gehad, dan was zij de overeenkomst niet aangegaan.

De vier soorten van wilsgebrek zijn: 

  1. Bedreiging
  2. Bedrog
  3. Misbruik van omstandigheden
  4. Dwaling 

Als er sprake is van een wilsgebrek, dan is de overeenkomst vernietigbaar.

Bij een wilsgebrek is de wil op een gebrekkige manier gevormd.

Wilsontbreken

Bij wilsontbreken is er helemaal geen sprake van een wil. De wil ontbreekt. Dit kan bijvoorbeeld wanneer een van de partijen een geestelijke stoornis heeft.

Als er sprake is van wilsontbreken, dan is de overeenkomst nietig.

Bij wilsontbreken is er helemaal geen sprake van een wil.

Verschil vernietigbaar en nietig

Er is een verschil tussen overeenkomst die vernietigbaar is en nietig. 

Wanneer een overeenkomst vernietigbaar is, dan kunt u de overeenkomst vernietigen. U kunt een beroep doen op de vernietiging van de overeenkomst, bijvoorbeeld op basis van een wilsgebrek. Als u geen beroep doet op de vernietiging van de overeenkomst, dan is de overeenkomst gewoon geldig.

Als een overeenkomst nietig is, betekent dit dat zij vanaf het begin al niet geldig was. De overeenkomst is nooit geldig geweest en heeft juridisch gezien nooit bestaan.

Een nietige overeenkomst heeft juridisch gezien nooit bestaan

Een overeenkomst kan nietig zijn als deze in strijd is met de openbare orde, goede zeden of met de wet.

Overeenkomst vernietigen?

Wilt u een overeenkomst vernietigen maar komt u er niet uit? Of wilt u een goede overeenkomst opstellen? De juristen van Nova Legal helpen u graag. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Neem contact op
Back To Top