skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Wanprestatie: Voorbeelden Uit De Praktijk

Wanprestatie: voorbeelden uit de praktijk

Geüpdatet op 19 mei 2020 om 10:05

Wanneer partijen een overeenkomst aangaan, ontstaan er verplichtingen voor beide partijen. U gaat ervan uit dat u deze allebei nakomt. Als een van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt, spreken we van een wanprestatie.

Iemand komt de afspraken niet (volledig) na, wat nu?

Wanneer iemand zijn verplichtingen niet nakomt, spreken we van een wanprestatie. In het Burgerlijk Wetboek staat hierover:

Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend. Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is.

Hierin staat dat de schuldenaar de schuld moet vergoeden. Maar voordat dit kan gebeuren, moet de schuldeiser de partij in gebreke stellen.

Ingebrekestelling en verzuim

Het is erg belangrijk om de schuldenaar in gebreke te stellen wanneer hij zijn deel van de overeenkomst niet nakomt. Zonder ingebrekestelling kan de schuldenaar namelijk niet in verzuim treden. En voor een schadevergoeding is het weer nodig dat een partij in verzuim is.

Voorbeeld uit de praktijk: de auto

Een man koopt een auto bij een autobedrijf. Even later klaagt hij bij het autobedrijf dat de gasinstallatie niet goed werkt. Het autobedrijf brengt de auto naar een bedrijf dat gespecialiseerd is in het inbouwen van gasinstallaties, om zo de fout te herstellen.

De man haalt de auto op maar zegt dat het mankement er nog steeds is. Hij wil de aankoopprijs terug en vordert aanvullende schade voor de wanprestatie. Een rechtsbijstandverzekeraar dagvaart het autobedrijf om voor de rechter te verschijnen.

Het autobedrijf schakelt Nova Legal in. Nova Legal betoogt (namens het autobedrijf) dat de koper als eiser niet-ontvankelijk moet worden verklaard; de zaak kan niet inhoudelijk worden behandeld. De koper heeft het bedrijf namelijk geen termijn gegeven om de fout te herstellen. Daarbij is er geen schriftelijke ingebrekestelling dus er is geen sprake van verzuim.

Tijdens de zitting blijkt dat er een nieuwe installatie kan worden ingebouwd. Het was dus wel mogelijk om de fout te herstellen, maar de koper heeft het bedrijf geen kans gegeven om dit te doen. 

Om die reden geeft de rechter het autobedrijf gelijk. De koper wordt niet ontvankelijk verklaard in zijn vordering. Er was namelijk geen verzuim ingetreden en dat is een vereiste.

Voorbeeld uit de praktijk: wanprestatie bij de shishalounge

Een aannemer bouwt een horecapand om tot een shishalounge voor haar opdrachtgever. Wanneer de aannemer de verbouwing afrondt betaalt de opdrachtgever, een horeca-exploitant, de laatste termijn niet. De aannemer schakelt de hulp van een incassobureau in, maar zelfs dan weigert de exploitant te betalen.

Vervolgens schakelt de aannemer de hulp in van Nova Legal, die een gerechtelijke procedure start voor de wanprestatie. Namens de aannemer vordert Nova Legal de betaling van de factuur, plus rente en de buitengerechtelijke incassokosten.

De opdrachtgever reageert op de eis met een tegenvordering. Hierin zegt de exploitant plotseling dat de afzuiginstallatie niet deugt en er daardoor grote schade is. De horeca-exploitant stelt een tegenvordering in van meer dan €200.000.

Nova Legal betoogt dat de tegenvordering inhoudelijk niet behandeld kan worden. De exploitant moet als ‘niet ontvankelijk’ worden verklaard. Er is namelijk geen ingebrekestelling geweest en dus ook geen verzuim. De partij kan dus ook geen schadevergoeding eisen.

De rechtbank gaat mee in het standpunt van Nova Legal. Hij wijst de vordering van de aannemer toe en die van de horeca-exploitant af. Daarbij moet de horeca-exploitant de proceskosten betalen.

In verzuim: en nu?

Wanneer een schuldenaar in verzuim treedt, kan de eisende partij een aantal dingen doen. Wat er uiteindelijk wordt gevorderd hangt af van de omstandigheden van het geval en de keuze van de schuldeiser.

Komt iemand zijn afspraak niet na?

Nova Legal | Uw partner in juridische zaken | Juristenkantoor Groningen en AmsterdamKomt een partij een afspraak niet of niet voldoende na? Onze juristen bekijken graag uw zaak om de opties te bespreken.

Wij zijn er voor u, van advies tot procedure. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Back To Top