skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
De Schijn Van Vertegenwoordigingsbevoegdheid: Hoe Het Ontbreken Van Een Volmacht Toch Voor Een Geldige Overeenkomst Kan Zorgen

De schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid: hoe het ontbreken van een volmacht toch voor een geldige overeenkomst kan zorgen

Om een ander dan uzelf een rechtshandeling te laten verrichten – bijvoorbeeld het sluiten van een overeenkomst – is in beginsel een volmacht nodig. Een volmacht is (meestal) een schriftelijke verklaring waarbij men iemand anders de bevoegdheid geeft om namens hem of haar een overeenkomst aan te gaan. Het komt regelmatig voor dat een overeenkomst namens iemand anders wordt gesloten zonder het verlenen van een volmacht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een huurovereenkomst die u sluit als verhuurder met een bedrijf. De huurovereenkomst wordt getekend door een medewerker van het bedrijf. Deze medewerker geeft aan dat hij bevoegd is namens het bedrijf de huurovereenkomst te sluiten. Achteraf blijkt dat dit niet het geval was. De vraag speelt dan of er in dat geval sprake is van een geldige overeenkomst. In principe is het antwoord daarop ‘nee’. Er zijn echter uitzonderingen.

Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid

In sommige gevallen mag een wederpartij erop vertrouwen dat degene met wie hij een overeenkomst aanging, ook echt bevoegd was deze overeenkomst te sluiten, zonder hier eerst onderzoek naar te doen. Dit wordt ‘schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid’ genoemd. De term ‘schijn’ spreekt al voor zich: er wordt een bepaalde ‘schijn’ ofwel vertrouwen gewekt bij de wederpartij waardoor hij denkt met een bevoegd iemand een overeenkomst te zijn aangegaan. Wanneer er sprake is van schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid is de overeenkomst alsnog geldig tot stand gekomen. Het hangt af van de situatie wanneer hier sprake van is.

Een wederpartij kan een beroep doen op de schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid indien zij heeft aangenomen en er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat er wel een toereikende volmacht was verleend. Deze ‘schijn’ kan bestaan uit een bepaalde verklaring of gedraging van degene waarmee de wederpartij een overeenkomst is aangegaan.

Omstandigheden van het geval

Naast een bepaalde verklaring of gedraging van de (onbevoegde) vertegenwoordigde kan ook uit andere omstandigheden blijken dat er sprake is van schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid. Het gaat hier bijvoorbeeld om wat als ‘normaal’ wordt gezien in de maatschappij. Een deurwaarder die bijvoorbeeld een regeling treft met een schuldenaar, is een situatie waarbij de schuldenaar ervan uit mag gaan dat de deurwaarder daadwerkelijk bevoegd is een dergelijke regeling te treffen. Een makelaar daarentegen is bijvoorbeeld weer niet bevoegd namens zijn opdrachtgever een koopovereenkomst betreffende een onroerende zaak te sluiten.

De wederpartij zal dus moeten aantonen dat zij heeft aangenomen en er redelijkerwijs op mocht vertrouwen dat er sprake was van een toereikende volmacht. Dit geldt niet alleen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, maar ook de omstandigheden die ná de vertegenwoordigingshandeling hebben plaatsgevonden zijn van belang. Een voorbeeld ter illustratie:

Stel dat een reclamebureau een overeenkomst stuurt naar een reisbureau voor het gedurende langere tijd plaatsen van advertenties. De overeenkomst komt getekend door iemand met de titel ‘office-manager’ retour bij het reclamebureau. Naar aanleiding van de overeenkomst gaat het reclamebureau advertenties plaatsen. Dit gebeurt voor de duur van twee jaren waarbij telkens rekeningen worden gestuurd naar het reisbureau. De rekeningen worden netjes betaald. Op een gegeven moment komt de directeur/eigenaar van het reisbureau te overlijden. Zijn weduwe ontdekt dat er in twee jaar tijd € 33.000 aan advertenties is geplaatst. De weduwe is van mening dat de office-manager destijds niet bevoegd was om de overeenkomst te sluiten en vordert het bedrag terug. Nu overduidelijk blijkt dat de office-manager niet bevoegd was tot het sluiten van deze overeenkomst, rest de vraag of er na het sluiten van de overeenkomst zich omstandigheden hebben voorgedaan waardoor de overeenkomst toch geldig is. In dit geval is dat zo: doordat er twee jaar lang rekeningen zijn betaald door het reisbureau, mocht het reclamebureau hieruit afleiden dat er een geldige overeenkomst tot stand is gekomen door een bevoegd iemand.

Twijfels over de vertegenwoordigingsbevoegdheid?

Kortom is het uiteindelijk afhankelijk van de omstandigheden van het geval of er een beroep kan worden gedaan op de schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid. Twijfelt u over of iemand daadwerkelijk vertegenwoordigingsbevoegd is? Vraag dan voor de zekerheid om een volmacht om te voorkomen dat u voor verrassingen komt te staan.

Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp kunt u contact met ons opnemen. Wij geven u graag meer advies!

Neem contact op
Back To Top