Ga naar hoofdinhoud
Verschil Tussen Een Nietige En Vernietigbare Overeenkomst: Is Mijn Overeenkomst Geldig? | Blog | Nova Legal | Juristenkantoor Groningen En Amsterdam

Verschil tussen een nietige en vernietigbare overeenkomst: is mijn overeenkomst geldig?

Geüpdatet op 18 mei 2020 om 10:05

Een overeenkomst kan nietig of vernietigbaar zijn. Hoewel de begrippen veel op elkaar lijken, hebben ze een andere juridische betekenis. Een overeenkomst die nietig is, heeft juridisch gezien nooit bestaan. Een overeenkomst die vernietigbaar is bestaat juridisch gezien wel, maar kan worden vernietigd. In deze blog leggen we uit wanneer een overeenkomst nietig of vernietigbaar is en wat de gevolgen zijn.

Wanneer is een overeenkomst nietig?

Een overeenkomst is nietig wanneer deze in strijd is met de goede zeden of de openbare orde. Ook wanneer de wet een overeenkomst specifiek verbiedt, is deze nietig. Dit betekent dat er geen rechtsgevolgen voortvloeien uit de overeenkomst. De overeenkomst heeft juridisch gezien nooit bestaan. Het is niet mogelijk om hem te vernietigen, want hij is nooit geldig geweest.

Daarbij is een overeenkomst nietig wanneer de overeenkomst onbepaalbaar is.  Stel, Anna en Bart sluiten de volgende schriftelijke overeenkomst: Anna belooft dat zij een telefoon koopt van Bart. Anna vraagt zich vervolgens af wat voor telefoon zij precies krijgt. Bart vraagt zich af hoeveel geld hij van Anna krijgt.

Voor beide partijen is er zoveel onduidelijkheid dat de overeenkomst onbepaalbaar is. Daarom is de overeenkomst nietig. 

Wanneer is een overeenkomst vernietigbaar?

In de wet staat opgenomen wanneer een overeenkomst vernietigbaar is, namelijk als een overeenkomst tot stand gekomen is door bedreiging, bedrog, misbruik van omstandigheden of dwaling. Er is dan sprake van een wilsgebrek

Een vernietigbare overeenkomst is in principe geldig, maar deze overeenkomst kan vernietigd worden. U kunt een beroep doen op de vernietiging van de overeenkomst. Dit kan door een brief naar de wederpartij te sturen waarin u zegt dat u bij deze de overeenkomst vernietigt (buitengerechtelijk vernietigen van de overeenkomst). Het is ook mogelijk om een overeenkomst te laten vernietigen door een rechter (in rechte laten vernietigen van de overeenkomst). 

Gevolgen van een vernietigbare overeenkomst

Stel, een partij verkoopt een auto aan u. Wat u niet wist, is dat de partij opzettelijk de kilometerstand heeft teruggedraaid zodat het lijkt alsof de auto minder kilometers heeft gereden dan daadwerkelijk het geval was. 

De partij heeft opzettelijk een verkeerde voorstelling van zaken gegeven en daarmee is er sprake van het wilsgebrek bedrog. Omdat er sprake is van een wilsgebrek kunt u een beroep doen op de vernietiging van de overeenkomst.

Wanneer u een succesvol beroep doet op de vernietiging van de overeenkomst op basis van een wilsgebrek, wordt de overeenkomst vernietigd. Vernietiging heeft terugwerkende kracht. Dit betekent dat de overeenkomst geacht wordt nooit te hebben bestaan.

De situatie moet zoveel mogelijk worden teruggedraaid naar de situatie voor de overeenkomst. Dit betekent bijvoorbeeld dat u de auto terug moet geven en de verkoper u uw geld terug moet geven.

Hulp bij (het vernietigen van) een overeenkomst?

Wilt u van een overeenkomst af omdat u deze bent aangegaan met een verkeerde voorstelling van zaken? Of wilt u juist hulp bij het aangaan van een overeenkomst? Nova Legal helpt u graag. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Back To Top