skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Verschil Dagvaarding En Verzoekschrift: Een Gerechtelijke Procedure Starten

Verschil dagvaarding en verzoekschrift: een gerechtelijke procedure starten

Geüpdatet op 22 jun 2020 om 12:06

Een gerechtelijke procedure begint met een dagvaarding of een verzoekschrift. In deze blog leggen we uit in welke gevallen een procedure wordt gestart met een dagvaarding en wanneer met een verzoekschrift. Ook gaan we in op de verschillen tussen de documenten.

Dagvaarding of verzoekschrift: vind het in de wet

De basis voor het starten van een procedure is een dagvaarding of een verzoekschrift. Met welke hiervan de procedure start is afhankelijk van het soort zaak en is te vinden in de wet. In de wet is te vinden wanneer een procedure moet worden ingeleid met een verzoekschrift. U herkent dit simpelweg aan de tekst van de wetsartikelen. Daarin staat het woord ‘verzoek’ of ‘verzoekschrift’ opgenomen. 

Uit de wet kunt u ook herleiden wanneer een procedure moet worden ingeleid met een dagvaardingsprocedure. In de tekst van de wetsartikelen staat dan het woord ‘vorderen’ of ‘dagvaarding’. De wet vertelt dus of u de procedure moet beginnen met een dagvaarding of met een verzoekschrift.

Over het algemeen is er bij een dagvaardingsprocedure een geschil tussen partijen en hebben deze partijen tegengestelde belangen. 

Bij een verzoekschriftprocedure wil de ene partij een wijziging van een bepaalde situatie. Zo kan een werkgever de procedure starten wanneer hij het dienstverband van een werknemer wil beëindigen vanwege de ontslaggrond disfunctioneren. 

Kiest u onverhoopt toch de verkeerde weg, dan zorgt de rechter dat de zaak volgens de geldende regels wordt voortgezet.

Procedure

Zowel de dagvaarding als het verzoekschrift zijn inleidende processtukken, maar verder zijn ze verschillend. De processtukken zien er anders uit, ze moeten aan andere vereisten voldoen. Daarbij verschilt de dagvaardingsprocedure van de verzoekschriftprocedure.

Een dagvaarding wordt door een deurwaarder aan de wederpartij betekend (overhandigd). Daarentegen is een verzoekschrift gericht aan een rechter. Daarbij verschillen de termijnen van beide procedures en is een verzoekschriftprocedure minder formeel dan een dagvaardingsprocedure. Aan het einde van de dagvaardingsprocedure ontvangt u een vonnis. Aan het einde van een verzoekschriftprocedure ontvangt u een beschikking.

Hulp en advies bij een dagvaarding of verzoekschrift

Nova Legal kan u zowel in dagvaardingsprocedures als in verzoekschriftprocedures bijstaan. Zo doen wij veel incassoprocedures en zaken op het gebied van het verbintenissenrecht, wat dagvaardingsprocedures zijn.

Daarbij zijn we actief op het gebied van het arbeidsrecht, dit zijn veelal verzoekschriftprocedures. Neem vrijblijvend contact met ons op via onderstaande knop, wanneer u twijfelt over het starten van een gerechtelijke procedure.

Neem contact op
Back To Top