skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Stuiting Van Verjaring

Wat kunt u in de algemene voorwaarden regelen over verjaring?

Om de schuldenaar te beschermen tegen het opeisen van oude vorderingen, is wettelijk bepaald dat vorderingen na verloop van tijd verjaren. Als een vordering is verjaard, dan is deze niet meer juridisch afdwingbaar door de schuldeiser. Wat overblijft is een morele verplichting tot nakoming, ook wel een natuurlijke verbintenis genoemd. Een schuldeiser zal daarom willen voorkomen dat zijn recht op nakoming verloren gaat door verjaring, hoe kan hij hiervoor zorgen? De schuldenaar zal aan de andere kant zo snel mogelijk zekerheid willen, hoe kan hij dit via de algemene voorwaarden bewerkstelligen? Dit en meer leest u in onze blog. 

Waarom kennen we verjaring? 

De belangrijkste grondslag voor verjaring is rechtszekerheid en duidelijkheid voor de schuldenaar; het zou niet redelijk zijn als hij na lange tijd nog geconfronteerd kan worden met een vordering waarvan hij het bestaan niet (meer) kent of waartegen hij geen bewijs meer voorhanden heeft. Indien vorderingen niet zouden verjaren, dan zou dit betekenen dat men oude overeenkomsten, facturen en betaalbewijzen tot in de lengte der dagen zou moeten bewaren omdat ze eventueel ooit nog eens als bewijs moeten dienen.

Hoelang dergelijke bewijsstukken dan wel bewaard zouden moeten worden, hangt af van de vordering. Niet voor elk type vordering geldt namelijk dezelfde verjaringstermijn. Voor een vordering tot schadevergoeding of tot nakoming van een verbintenis uit overeenkomst, zoals een onbetaalde factuur, geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Betreft het een consumentenkoop dan verjaart de vordering al na twee jaar. De verjaringstermijnen zijn wettelijk vastgelegd.

Verjaring voorkomen? 

Om te voorkomen dat een vordering verjaart, kan de schuldeiser de verjaringstermijn verlengen. Dit wordt ‘het stuiten’ van de verjaring genoemd. Na de stuiting begint de verjaringstermijn opnieuw te lopen. De verjaring van een vordering kan doorgaans op drie manieren worden gestuit. Ten eerste zorgt het starten van een gerechtelijke procedure ten aanzien van de onderhavige vordering ervoor dat de verjaring gestuit wordt. Ook een schriftelijke aanmaning van de schuldeiser aan de schuldenaar leidt tot stuiting. De schuldeiser moet in zijn aanmaning ondubbelzinnig duidelijk maken dat hij zich zijn recht op nakoming voorbehoudt. Belangrijk hierbij is dat de schuldeiser kan aantonen dat de aanmaning door de schuldenaar is ontvangen. Het is daarom raadzaam om de brief per aangetekende post te verzenden. Ten derde zorgt erkenning van de vordering door de schuldenaar er eveneens voor dat de verjaring gestuit wordt. 

Regels rondom verjaring en stuiting opnemen in algemene voorwaarden? 

Wist u dat u veel zaken in uw algemene voorwaarden kunt vastleggen? Zo kunt u, omdat de regels van verjaring en stuiting van regelend recht zijn, in uw algemene voorwaarden opnemen dat het stuiten van de verjaring enkel kan door het starten van een gerechtelijke procedure. Daarmee verkrijgt u snel zekerheid omdat er ook direct een rechterlijk oordeel over de kwestie wordt gevraagd. Het is wel belangrijk om bij het gebruikmaken van algemene voorwaarden deze ook juridisch juist ter hand te stellen.

Algemene voorwaarden (laten) opstellen? 

In de algemene voorwaarden kunt u overigens veel meer regelen dan alleen de verjaring en stuiting. U kunt onder meer uw aansprakelijkheid beperken of de wijze waarop een geschil wordt behandeld regelen. Een goede set algemene voorwaarden is dan ook van groot belang! Wilt u advies over of hulp bij het opstellen van algemene voorwaarden? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag! 

Neem contact op
Back To Top