skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Wat Waarom En Hoe: Een Tegenvordering Of Eis In Reconventie. Nova Legal, Uw Partner In Juridische Zaken

Tegenvordering indienen: wat is het en hoe werkt het?

Geüpdatet op 14 jul 2020 om 15:07

In een rechtszaak is het meestal zo dat de ene partij iets van de andere partij vordert. De eisende partij start dan een rechtszaak tegen de gedaagde partij. Maar er bestaan rechtszaken waarin de gedaagde partij ook iets terug vordert van de eisende partij. We spreken dan van een tegenvordering of een eis in reconventie. Hoe dit precies werkt, leggen we uit in deze blog.

Wat is een tegenvordering?

Een tegenvordering is een wedereis van de gedaagde partij op de eisende partij. Het wordt ook wel een eis in reconventie genoemd. Wanneer een eisende partij een dagvaarding stuurt aan de gedaagde partij, kan de gedaagde partij daarop reageren met een conclusie van antwoord, waarin hij kan aangeven dat hij iets terug vordert van de eisende partij. Deze tegenvordering hoeft geen verband te houden met de oorspronkelijke eis van de eisende partij.

Wat zijn de voordelen van het indienen van een tegenvordering?

Wanneer de gedaagde partij een tegenvordering eist in een procedure, heeft dat een aantal voordelen. De tegenvordering wordt behandeld in de bestaande procedure, waardoor de gedaagde partij geen nieuwe procedure hoeft op te starten. Dat scheelt veel tijd en kosten, doordat bijvoorbeeld de deurwaarder en het griffierecht niet twee keer betaald hoeven te worden. Daarnaast behandelt een rechter de tegenvordering tegelijkertijd met de oorspronkelijke eis, waarmee de rechter ook direct een uitspraak doet over beide gevallen.

Hoe werkt het eisen van een tegenvordering?

Een kantonprocedure begint altijd met een dagvaarding. Volgens het beginsel van hoor en wederhoor mag de gedaagde partij op de dagvaarding reageren met een conclusie van antwoord. Als de gedaagde partij een tegeneis wil indienen, dan moet hij zijn tegenvordering in dit processtuk opnemen. Het is niet toegestaan om in een later moment in de procedure een tegenvordering te introduceren. Ook in hoger beroep kan geen tegenvordering meer worden ingediend.

Twee procedures in één

Wanneer de gedaagde partij een tegenvordering indient, lopen er eigenlijk twee procedures tegelijkertijd. Deze worden gelijktijdig besproken en beoordeeld. Om verwarring te voorkomen, krijgen beide partijen en alle documenten twee namen. Zo noemen we de oorspronkelijk eisende partij de ‘eiser in conventie’, maar ook ‘gedaagde in reconventie’. Op die manier is in elk geval duidelijk over welke partij en over welke eis het gaat.

Omdat er sprake is van één procedure waarin twee verschillende eisen worden behandeld, besluit een rechter ook in één vonnis over beide vorderingen. Het gebeurt wel eens dat over een van beide vorderingen eerder een uitspraak wordt gedaan. Dan doet de rechter wel twee uitspraken in dezelfde procedure.

Uitzonderingen op de regel

De vuistregel is dat een gedaagde partij een tegenvordering introduceert in een conclusie van antwoord, als reactie op de dagvaarding. Hierin zijn echter uitzonderingen, bijvoorbeeld in het geval van een verzoekschrift, een kort geding of een verstekvonnis.

Verzoekschrift

Het is voor een gedaagde partij ook mogelijk een wedereis in te dienen in een verzoekschriftprocedure. Dan heet het geen tegenvordering, maar een tegenverzoek. Een verzoekschriftprocedure is een procedure bij de rechtbank waarin niet iets geëist wordt, maar waarin een partij een andere partij verzoekt iets te doen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verzoek van een werkgever om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Een werknemer kan een tegenverzoek indienen wanneer hij bijvoorbeeld een loonvordering heeft op zijn werkgever.

Kort geding

Tijdens een kort geding kan ook een eis in reconventie worden ingediend. Hiervoor geldt wel de voorwaarde dat de eis uiterlijk 24 uur voor aanvang van de zitting kenbaar wordt gemaakt aan de eisende partij en de rechter. In elk ander geval wordt de tegenvordering niet behandeld.

Verstek

Als de gedaagde partij niet reageert op de dagvaarding en niet bij de zitting verschijnt, wordt hij bij verstek veroordeeld. De rechter spreekt dan zijn vonnis uit, zonder dat de gedaagde partij op de oorspronkelijke eis heeft gereageerd of dat heeft kunnen doen. Wanneer de rechter een verstekvonnis uitspreekt, kan de gedaagde nog steeds de eis in reconventie instellen. Hij moet dan het verstek zuiveren of in verzet gaan tegen het vonnis. Dit komt overeen met het beginsel van hoor en wederhoor.

Laat u bijstaan door een expert

Nova Legal | Uw partner in juridische zaken | Juristenkantoor Groningen en Amsterdam

Bij een tegenvordering is het van belang dat u goed bent voorbereid en u laat bijstaan door een specialist. De juristen van Nova Legal hebben ruime ervaring met het voeren van gerechtelijke procedures bij de kantonrechter en het instellen van en reageren op reconventionele vorderingen. Wij staan u dan ook graag bij in gerechtelijke procedures.

Zowel wanneer u de eisende partij als wanneer u gedaagde partij bent, al dan niet met een tegenvordering. Ook wanneer u advies wilt inwinnen over het starten van een procedure of het instellen van een reconventionele vordering, bent u bij ons aan het juiste adres. Neem vrijblijvend contact met ons op via onderstaande knop, dan bespreken we uw zaak.

Neem contact op
Back To Top