fbpx
skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Stoof/Mammoet Arrest: De Eenzijdige Functiewijziging

Stoof/Mammoet arrest: de eenzijdige functiewijziging

Als een medewerker door de werkgever wordt gevraagd om een andere passende functie te gaan vervullen, is hij hiertoe dan verplicht? In het Stoof/Mammoet arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat een werknemer dit onder bepaalde voorwaarden niet mag weigeren. In deze blog leggen we uit hoe de Hoge Raad in het Stoof/Mammoet arrest tot haar beslissing kwam en onder welke voorwaarden een werknemer een andere passende functie mag weigeren.

Stoof/Mammoet arrest: de feiten

Stoof was in dienst bij Mammoet als technisch directeur. Nadat Mammoet werd overgenomen door een ander bedrijf werd Stoof geïnformeerd over de nieuwe functie die ze voor hem in gedachten hadden als adviseur van de directeur/tweede man. Stoof weigerde deze functie en meldde zich ziek. Een geruime tijd later meldde Stoof zich weer beter, al meldde hij zich niet op kantoor voor werkhervatting. Mammoet besloot hierop over te gaan tot het staken van de loonbetaling.

Het oordeel van de rechter

Stoof startte een procedure bij de rechtbank en vorderde dat Mammoet werd veroordeeld tot het (door)betalen van zijn loon vanaf het moment dat het loon werd gestaakt totdat het dienstverband rechtsgeldig zou zijn geëindigd. Daarnaast vorderde hij de uitbetaling van twee bonussen. De kantonrechter en later het gerechtshof wezen de loonvordering af en de vordering tot de bonussen gedeeltelijk.

Het gerechtshof is nader ingegaan op de vraag of Stoof gehouden was akkoord te gaan met de functiewijziging die Mammoet in gedachte had. De rechter oordeelde dat een werkgever en een werknemer over en weer verplicht zijn om zich als goed werkgever en werknemer te gedragen. Of een werknemer verplicht is om in te gaan op het voorstel van de werkgever, hangt volgens de rechter in hoger beroep af van de volgende omstandigheden;

  • Is er sprake van gewijzigde omstandigheden op het werk?
  • Is het voorstel tot wijziging van de functie op een open en constructieve wijze gedaan door de werkgever en is dit met de werknemer besproken?
  • Is het voorstel van de werkgever inhoudelijk redelijk te noemen?
  • Kan aanvaarding door de werknemer redelijkerwijs worden gevergd?

Aan de hand van bovenstaande criteria oordeelde de rechter dat Stoof ten onrechte afwijzend had gereageerd op het verzoek van Mammoet tot werkhervatting. Daarom kon de loonvordering dan ook niet worden toegewezen, evenals een gedeelte van de gevorderde bonussen.

Het oordeel van de Hoge Raad

Stoof is uiteindelijk in cassatie gegaan bij de Hoge Raad, omdat hij het niet eens was met het oordeel van de lagere rechters. De Hoge Raad oordeelde echter dat het gerechtshof voor wat betreft het niet toekennen van de loonvordering juist had geoordeeld. Doordat Mammoet namelijk overgenomen was door een ander bedrijf, was zijn functie overbodig geworden. De voorgestelde functie van adviseur van de directeur/tweede man was volgens de Hoge Raad dan ook niet een onredelijk voorstel geweest. Stoof had dus over moeten gaan tot werkhervatting.

Tip voor de praktijk

Indien u als werkgever uw werknemer graag wilt inzetten op een andere functie, houd er dan rekening mee dat u een goede aanleiding moet hebben voor de functiewijziging. Daarnaast moet u de werknemer, gelet op de veranderde omstandigheden op het werk, een redelijk voorstel tot een andere functie doen.

Wilt u meer informatie over het eenzijdig mogen wijzigen van de arbeidsvoorwaarden? Neem dan contact met ons op. Onze gespecialiseerde juristen geven u graag advies.

Neem contact op
Back To Top