fbpx
skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Schorsing Werknemer: Wat Is Het En Moet De Werkgever Het Loon Doorbetalen?

Schorsing werknemer: wat is het en moet de werkgever het loon doorbetalen?

Geüpdatet op 16 mrt 2020 om 15:03

Een werknemer schorsen is een zware straf van een werkgever. De werknemer mag zijn werkzaamheden bij een schorsing tijdelijk niet uitvoeren. In deze blog leggen we uit wat schorsing is, wat de risico’s zijn en of de werkgever het loon van de werknemer moet doorbetalen.

Wat is schorsing van een werknemer?

Schorsing is het op non-actief stellen van een werknemer door een werkgever. De werknemer mag zijn werkzaamheden dan (tijdelijk) niet uitvoeren.

Het is een disciplinaire maatregel die de werkgever kan opleggen om ongewenst gedrag van een werknemer te bestraffen. Een werkgever kan bijvoorbeeld een werknemer schorsen wanneer deze grensoverschrijdend gedrag vertoont op de werkvloer.

De wet zegt niets over schorsing en biedt dus geen aanknopingspunten.

Bij schorsing stelt de werkgever de werknemer op non-actief

Risico’s van schorsen

Het schorsen van een werknemer is een ingrijpende maatregel en komt de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer vaak niet ten goede:

  • Wanneer een werkgever het schorsen inzet als disciplinaire maatregel, dan zal de arbeidsrelatie in veel gevallen (blijvend) beschadigd zijn;
  • Wanneer het schorsen een voorloper van ontslag is en het uitloopt op een rechtszaak, dan kan een kantonrechter de schorsing in het nadeel van de werkgever laten meewegen.

Het is belangrijk voor een werkgever om een werknemer eerst te waarschuwen voor een dergelijke maatregel, voordat hij hem daadwerkelijk oplegt. Mocht er dan een rechtszaak komen, dan kan de werkgever de actie beter verdedigen.

Loon doorbetalen tijdens schorsing?

Een ander belangrijk punt is dat de werkgever het loon in principe moet doorbetalen wanneer hij een werknemer schorst. Onafhankelijk van of de schorsing nu de schuld is van de werknemer of niet. 

De werkgever mag de periode dat een werknemer geschorst is niet van de vakantiedagen van de werknemer aftrekken.

Dit alles maakt schorsing als maatregel vaak onaantrekkelijk voor werkgevers. De werknemer zit op kosten van de werkgever thuis en hoeft geen werkzaamheden te verrichten voor het loon dat hij of zij ontvangt. 

Uitzonderingen op het uitbetalen van loon bij schorsen werknemer

Er zijn uitzonderingen waarin de werkgever het loon niet hoeft door te betalen wanneer hij een werknemer schorst. Er kunnen bijvoorbeeld afwijkende afspraken worden gemaakt in de geldende cao of de arbeidsovereenkomst. Hierin kan staan dat schorsing zonder behoud van loon kan worden opgelegd wanneer de werknemer zich ernstig verwijtbaar misdraagt.

Wat als een werknemer het niet eens is met de schorsing?

Wanneer de werknemer het niet eens is met de disciplinaire maatregel kan hij een kort geding starten. In het kort geding vecht de werknemer de schorsing aan en verzoekt hij om de maatregel ongedaan te maken. Dit heet ook wel een ‘wedertewerkstelling’.

Als tijdens het kort geding blijkt dat:

  • De werkgever geen goede grond of zwaarwegende reden heeft voor het schorsen van de werknemer
  • Het schorsen een te zware maatregel was voor de omstandigheden van het geval
  • De werkgever de schorsingsmaatregel niet op de juiste manier heeft toegepast

In deze gevallen kan de rechter de vordering van de werknemer toewijzen. De schorsing stopt en de werknemer mag weer aan het werk bij de werkgever.

Werknemer schorsen: een riskant middel

Voordat een werkgever een werknemer schorst, moet hij beoordelen of het een gepast middel is gezien de omstandigheden. Schorsing is namelijk een ingrijpend middel om op te leggen aan een werknemer. Het zorgt voor verstoorde arbeidsrelaties en kan ontslag tegenwerken.

In sommige gevallen zijn andere disciplinaire maatregelen effectiever tegen ongewenst gedrag van een werknemer. Zit u in een lastige positie met een werknemer en twijfelt u over een disciplinaire maatregel? Een jurist van Nova Legal adviseert u graag over maatregelen en eventuele vervolgstappen. Neem vrijblijvend contact op.

Back To Top