skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Schade: Wie Is Aansprakelijk?

Schade: wie is aansprakelijk?

Geüpdatet op 29 mei 2020 om 08:05

Niemand wil schade lijden. Of het nu gaat om krassen op een auto, of bijvoorbeeld psychische klachten door een bepaalde gebeurtenis; u zit er niet op te wachten. Toch kan het een keer voorkomen. Bij schade is het belangrijk om te weten wie daarvoor moet betalen en hoe dat werkt. We leggen het uit.

Materiële versus immateriële schade

Wanneer schade direct is uit te drukken in geld, noemen we dat materiële schade. Hierbij kun je denken aan krassen op een auto, een kapotte fiets en een gat in uw spijkerbroek. Maar ook misgelopen inkomsten, reis- of ziektekosten en schade door studievertraging vallen onder materiële schade.

Schade die niet direct op geld waardeerbaar is, zoals bijvoorbeeld lichamelijke pijn na een ongeluk of psychische klachten door een bepaalde gebeurtenis, noemen we immateriële schade. De vergoeding hiervan wordt ook wel smartengeld genoemd.

Hoofdregel bij schade

De hoofdregel bij schade is dat iedereen zijn eigen schade draagt. In principe moet iedereen dus voor zijn eigen schadevergoeding zorgen. Er zijn echter gevallen waarbij u iemand anders aansprakelijk kan stellen. We leggen het uit.

Iemand anders aansprakelijk stellen

In sommige gevallen kan u afwijken van de hoofdregel, namelijk wanneer er een reden is om iemand anders op te laten draaien voor de schade. Deze reden noemen we een rechtsgrond. Op grond van deze rechtsgrond kunt u iemand anders aansprakelijk stellen voor uw schade. Die persoon is in dan verantwoordelijk voor de schade.

De schade kan de schuld zijn van iemand anders, maar het kan ook zijn dat iemand anders aansprakelijk is omdat diegene het risico draagt. Zo is een ouder verantwoordelijk voor vernieling die zijn of haar kind veroorzaakt. Een hondenbezitter is verantwoordelijk voor zijn of haar hond, bijvoorbeeld wanneer die iets kapot maakt.

Schade bij een overeenkomst

Ook wanneer iemand gemaakte afspraken uit een overeenkomst niet nakomt, kan dit leiden tot schade. Om deze persoon of partij aansprakelijk te stellen moet aan een aantal vereisten worden voldaan.

Allereerst moet er sprake zijn van een tekortkoming aan de zijde van de wederpartij. De wederpartij moet iets hebben gedaan, of juist niet hebben gedaan, waardoor hij of zij tekortschiet in de nakoming van de gemaakte afspraken.

Daarbij moet de tekortkoming toerekenbaar zijn aan de wederpartij. De wederpartij moet verantwoordelijk zijn voor de tekortkoming. Wanneer hij zich niet aan een afspraak kan houden door externe factoren, dan is de tekortkoming niet toerekenbaar aan de wederpartij. Bijvoorbeeld wanneer er brand uitbreekt in het pakhuis van de wederpartij en de voorraad in vlammen opgaat.

Wanneer dit allebei het geval is, is de wederpartij in principe verplicht tot een schadevergoeding.

Verzuim en ingebrekestelling

Voordat een partij een schadevergoeding kan betalen, moet deze eerst in verzuim zijn. Meestal is de partij eerst in gebreke, maar een partij kan ook direct in verzuim treden. Bijvoorbeeld wanneer het niet meer mogelijk is om de afspraak na te komen, of wanneer de betreffende persoon duidelijk maakt dat hij de afspraak niet meer wil nakomen. 

Heeft u schade?

Heeft u schade geleden of dreigt u dit te lijden door iemand? Dan is het verstandig om juridisch advies in te winnen om te kijken of dit verhaalbaar is op de andere partij. 

De juristen van Nova Legal adviseert u graag en kan u helpen bij het aansprakelijk stellen van een andere partij, om zo een schadevergoeding te vorderen. Het enige dat u hoeft te doen is uw verhaal vertellen. Dan zorgen wij dat de schadeclaim aan de complexe regels en wetten voldoet.

Ook wanneer u (onterecht) aansprakelijk wordt gehouden voor de schade van een ander, staan wij u bij. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Back To Top