skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Een Relatiebeding: Wat Is Het En Waarvoor Wordt Het Gebruikt? | Blog | Nova Legal

Een relatiebeding: wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Geüpdatet op 18 aug 2020 om 11:08

Als uw werknemer besluit om voor een andere werkgever te gaan werken of voor zichzelf te beginnen, wilt u liever niet dat hij zakelijke contacten onderhoudt met uw huidige of potentiële klantrelaties. Om dit te voorkomen kunt u ervoor kiezen om een relatiebeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst. In deze blog leggen we uit wat een relatiebeding is, wanneer er sprake is van een rechtsgeldig relatiebeding en welke gevolgen het overtreden van een relatiebeding kan hebben. 

Wat is een relatiebeding?

Een relatiebeding heeft als doel om de klantenkring van de ex-werkgever te beschermen. De werkgever kan met een relatiebeding namelijk voorkomen dat de ex-werknemer binnen een bepaalde periode na uitdiensttreding werkzaamheden mag verrichten voor klanten van het bedrijf.

In een relatiebeding wordt over het algemeen opgenomen hoe lang het verbod geldt, voor welke klanten het verbod geldt en soms ook het geografische gebied waarbinnen het verbod geldt.

Een relatiebeding wordt wel eens vergeleken met een concurrentiebeding. In een concurrentiebeding wordt echter niet verboden om in contact te treden met de klanten van de ex-werkgever, maar wordt de ex-werknemer verboden om binnen een bepaalde tijd bij een concurrent in dienst te treden.

Wanneer is er sprake van een rechtsgeldig relatiebeding?

Een relatiebeding mag alleen schriftelijk overeengekomen worden met een meerderjarige werknemer. Het beding hoeft niet per se overeengekomen te worden bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst, maar mag ook in de loop van de arbeidsovereenkomst worden gesloten. Wel moet het duidelijk zijn dat het gaat om een relatiebeding waar de werknemer mee instemt.

Aangezien een relatiebeding ernstig inbreuk kan maken op de bewegingsvrijheid van de ex-werknemer, mag een relatiebeding in principe alleen worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn afgesloten. In tijdelijke arbeidsovereenkomsten is een relatiebeding alleen mogelijk als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Dergelijk belang kan bijvoorbeeld aanwezig zijn als de werknemer kennis heeft van gevoelige bedrijfsgegevens die hij niet mag doorgeven aan de klanten van de werkgever.

In een relatiebeding moet verder ook duidelijk worden omschreven voor welke ‘relaties’ het verbod geldt en voor hoe lang het verbod geldt. Sommige ondernemingen hebben zo’n grote klantenkring dat niet kan worden verwacht dat de ex-werknemer met geen enkele van deze klanten zaken kan doen na uitdiensttreding.

Als de rechter oordeelt dat een relatiebeding te ruim is omschreven, dan heeft hij de mogelijkheid om het beding geheel of gedeeltelijk te vernietigen. Hierbij zal worden afgewogen welke belangen zwaarder wegen: die van de ex-werkgever of die van de ex-werknemer. In zijn uiteindelijke oordeel kan het dus voorkomen dat de rechter oordeelt dat het relatiebeding voor slechts een specifiek aantal klanten mag gelden en niet voor alle klanten van de ex-werkgever. 

Gevolgen van het overtreden van een relatiebeding

In een relatiebeding wordt over het algemeen een geldboete op de overtreding ervan opgenomen. Deze boete wordt verschuldigd op het moment dat de ex-werkgever hier een beroep op doet. De ex-werknemer kan een rechter vragen om het boetebedrag te matigen wanneer hij van mening is dat het bedrag onredelijk hoog is. Wat een redelijk bedrag is, zal mede afhangen van de ernst van de overtreding en de lengte van de overtreding.

Beroep doen op de geldigheid of ongeldigheid van een relatiebeding?

Bent u een werkgever en bent u van mening dat uw ex-werknemer het relatiebeding uit zijn of haar arbeidsovereenkomst heeft overtreden? Of bent u een werknemer die problemen ervaart met het relatiebeding? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag over uw mogelijkheden.

Neem contact op
Back To Top