skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Ontslaggrond H: Ontslag Wegens Andere Omstandigheden. Wat Is Het En Welke Situaties Vallen Eronder?

Ontslaggrond h: ontslag wegens andere omstandigheden. Wat is het en welke situaties vallen eronder?

In de wet zijn negen ontslaggronden opgenomen. De werkgever moet een ontslaggrond uit de wet hebben om over te kunnen gaan tot ontslag. De ontslaggronden zijn:

Aan elke ontslaggrond zijn wettelijke voorwaarden verbonden. De werkgever moet voor een geslaagd ontslag aantonen dat hij aan deze voorwaarden heeft voldaan. Tevens moet de werkgever in veel gevallen onderzoeken of hij de werknemer al dan niet kan herplaatsen binnen het bedrijf of concern, alvorens het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt toegewezen.  

In deze blog staan we stil bij ontslaggrond h. Wat valt er onder deze grond en wat is er nodig voor een geslaagd beroep op deze grond?

Welke situaties vallen er onder ontslaggrond h?

In de wet wordt ontslaggrond h als volgt omschreven:

andere dan de hiervoor genoemde omstandigheden die zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

De h-grond is een opzich zelf staande ontslaggrond. Het is een wat onbekendere ontslaggrond dan de andere gronden. Situaties die onder deze grond vallen zijn detentie van een werknemer, een illegale werknemer of een werknemer die niet beschikt over een tewerkstellingsvergunning. Een ander voorbeeld voor een beroep op de h-grond kan zijn als een voetbaltrainer goed functioneert, maar de arbeidsovereenkomst vanwege tegenvallende resultaten moet worden opgezegd. In parlementaire stukken wordt verder nog genoemd dat een beroep op de h-grond mogelijk is indien met een manager meningsverschillen bestaan over het te voeren beleid binnen een organisatie.

Herplaatsing

Voordat een rechter het ontslag wegens ‘andere omstandigheden’ toekent, wordt gekeken of het mogelijk is of de werknemer te herplaatsen in een andere passende functie binnen het bedrijf of concern. Niet in alle gevallen is het mogelijk om een werknemer te herplaatsen. Herplaatsing is bijvoorbeeld niet mogelijk als de werknemer illegaal in Nederland verblijft.

Hulp nodig bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst?

Wilt u weten of u de arbeidsovereenkomst met succes kunt laten ontbinden op basis van één van de ontslaggronden uit de wet of wordt u als werknemer geconfronteerd met ontslag? Neem contact met ons op! Onze gespecialiseerde juristen helpen u graag.

Neem contact op
Back To Top