skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Ontslag Wegens Disfunctioneren, Hoe Werkt Het?

Ontslag wegens disfunctioneren, hoe werkt het?

Wanneer een werknemer niet goed functioneert, is dit voor zowel de werkgever als de werknemer niet prettig. In sommige gevallen kan een werkgever de werknemer dan ontslaan vanwege het disfunctioneren. We leggen uit wat het inhoudt en wat er nodig is voor een succesvol ontslag wegens disfunctioneren. Tenslotte leggen we uit hoe de partijen, ook zonder een goed personeelsdossier, toch uit elkaar kunnen gaan.

Wanneer is er sprake van disfunctioneren?

Wanneer een werknemer zijn werkzaamheden niet goed uitvoert kan er sprake zijn van disfunctioneren. Zo kan het zijn dat een werknemer zijn werkzaamheden niet op tijd afkrijgt of veel fouten maakt. 

Het kan ook voorkomen dat een werknemer disfunctioneert vanwege zijn houding, bijvoorbeeld wanneer hij onvoldoende gemotiveerd is voor zijn werkzaamheden.

Werknemer ontslaan vanwege disfunctioneren

Disfunctioneren is een van de ontslaggronden en maakt onderdeel uit van de ontslagprocedure. Een ontslag wegens disfunctioneren moet aan een aantal eisen voldoen:

  • Er moet langere tijd sprake zijn van disfunctioneren
  • De werknemer moet op het disfunctioneren zijn gewezen
  • De werkgever moet proberen ervoor te zorgen dat de werknemer weer naar behoren gaat functioneren, bijvoorbeeld door middel van een verbetertraject
  • Als de werknemer na het verbetertraject nog steeds disfunctioneert, dan moet de werkgever onderzoeken of hij de werknemer kan herplaatsen binnen de organisatie

Een werkgever volgt de ontslagroute via de kantonrechter. Wanneer het ontslag niet aan alle vereisten voldoet, wijst de kantonrechter het verzoek af.

Let op: sinds 1 januari 2020 is er een nieuwe ontslaggrond en is een cumulatie van gronden mogelijk. Lees hier meer over de cumulatiegrond.  

Wat als het ontslag niet voldoet aan de vereisten, maar u wel afscheid wilt nemen van de werknemer?

Wanneer een werknemer niet goed functioneert is dat voor zowel de werkgever als de werknemer vervelend. De partijen kunnen met elkaar in gesprek gaan om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. Ze leggen afspraken over hun afscheid dan vast in een vaststellingsovereenkomst.

Hulp bij ontslag

Nova Legal staat zowel werkgevers als werknemer bij in ontslagzaken. Voor werkgevers controleren we of er voldoende grond is om een werknemer te laten gaan. We staan werknemers bij wanneer zij een ontslag willen aanvechten.

Soms is het ook mogelijk om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. Partijen leggen afspraken over hun afscheid dan af in een vaststellingsovereenkomst. De juristen van Nova Legal kunnen u helpen met het opstellen van, en onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Back To Top