fbpx
skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Ontslag Wegens Frequent Ziekteverzuim, Kan Dat?

Ontslag wegens frequent ziekteverzuim, kan dat?

Werknemers die voor een langdurige periode ziek zijn, mogen niet zomaar ontslagen worden. Maar hoe zit dat eigenlijk met een werknemer die veelvuldig voor korte periodes niet komt werken door ziekte of andere gebreken? In de wet is opgenomen dat een werkgever een werknemer in sommige gevallen mag ontslaan als hij zich veelvuldig ziekmeldt. In deze blog leggen we uit wat er valt onder frequent ziekteverzuim en wanneer een werkgever hier succesvol een beroep op kan doen.

Frequent ziekteverzuim als redelijke ontslaggrond

In artikel 7:669 lid 3 sub c BW is opgenomen dat frequent ziekteverzuim een redelijke grond is om een medewerker te ontslaan. In de wet worden enkele voorwaarden verbonden aan frequent ziekteverzuim voordat hiervan sprake kan zijn. Deze voorwaarden worden hieronder nader besproken.

Regelmatige ziekte

Allereerst moet er dus sprake zijn van regelmatige ziekte. Bij het ziekteverzuim van de werknemer moet worden vastgesteld of het daadwerkelijk gaat om (een chronische) ziekte. Meldt een werknemer zich bijvoorbeeld vaak ziek omdat hij de avond van tevoren weer eens te lang is blijven hangen in een café, dan is er niet sprake van ziekte. In dat geval kan er wel sprake zijn van verwijtbaar handelen of nalaten. Dit is ook een grond voor ontslag, maar valt onder een andere wettelijke bepaling.

De beoordeling van frequent ziekteverzuim als ontslaggrond

In de rechtspraak wordt de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door frequent ziekteverzuim slechts in uitzonderlijke gevallen toegekend. Een rechter kijkt bij de beoordeling naar verschillende omstandigheden, zoals de frequentie en de duur van het ziekteverzuim, de oorzaak ervan en het uitzicht op genezing. 

Deze omstandigheden moeten onaanvaardbare gevolgen voor het productieproces en bedrijfsproces hebben voor de werkgever, zodat de arbeidsovereenkomst met de werknemer niet langer in stand kan blijven. De werkgever moet wel concreet kunnen aangeven dat er sprake is van ‘onaanvaardbare gevolgen’. Ook moet hij kunnen aangeven wat hij heeft geprobeerd om de problemen die zijn ontstaan door het frequente ziekteverzuim op te lossen.

Uitzonderingen op ontslag wegens frequent ziekteverzuim

Het regelmatige ziekteverzuim mag niet worden veroorzaakt door omstandigheden die zijn ontstaan doordat de werkgever onvoldoende heeft gezorgd voor goede arbeidsomstandigheden. Daarnaast mag de werkgever de werknemer niet ontslaan wegens het feit dat het ziekteverzuim is ontstaan doordat de werknemer niet (langer) aan zijn functie-eisen kan voldoen. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als de werknemer voorheen zwaar lichamelijke werkzaamheden uitvoerde en dit nu wegens omstandigheden niet meer kan.

Komt vast te staan dat het ziekteverzuim veroorzaakt wordt door een van deze redenen, dan zal de rechter het verzoek tot ontslag op deze grond niet toewijzen.

Herstel binnen 26 weken niet mogelijk

Ontslag wegens frequent ziekteverzuim mag slechts worden toegekend als verwacht wordt dat de werknemer binnen 26 weken niet aanmerkelijk is hersteld. Daarnaast moet gekeken worden of het mogelijk is dat de werknemer binnen de organisatie kan worden herplaatst op een andere functie, zodat de werknemer werk kan uitvoeren zonder veelvuldig uit te vallen. Als herplaatsing niet mogelijk of niet succesvol blijkt te zijn, zal ontslag wegens frequent ziekteverzuim sneller worden toegewezen.

Deskundigenverklaring

Het verzoek van een werkgever om een werknemer op grond van frequent ziekteverzuim te ontslaan wordt afgewezen als de werkgever geen deskundigenverklaring kan overleggen. Een deskundigenverklaring is een verslag dat wordt opgesteld door een derde partij, het UWV. In dit deskundigenverklaring worden de omstandigheden waaronder het frequente ziekteverzuim plaatsvindt en heeft plaatsgevonden, opgenomen.

Hulp nodig bij ontslag?

Ontslagzaken zijn altijd lastige en vervelende kwesties. De juristen van Nova Legal zijn gespecialiseerd op het gebied van arbeidsrecht. Wij kunnen u juridisch advies geven over de haalbaarheid van een voorgenomen ontslag. Neem contact met ons op!

Neem contact op
Back To Top