skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Ontslaggronden: Negen Redenen Voor Ontslag

Ontslaggronden: negen redenen voor ontslag

Geüpdatet op 09 sep 2020 om 11:09

Ontslag is de handeling waarmee de arbeidsovereenkomst tussen een werknemer en een werkgever wordt beëindigd. Een werkgever mag een werknemer alleen ontslaan op basis van een ontslaggrond uit de wet. In de wet zijn negen ontslaggronden opgenomen. Aan elke ontslaggrond zijn wettelijke voorwaarden verbonden.

De ontslaggronden

Met een ontslag eindigt de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer. Om een werknemer te ontslaan verzoekt de werkgever de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, of vraagt hij toestemming voor ontslag via het UWV. De ontslaggrond bepaalt de te volgen ontslagroute.

De negen ontslaggronden

In de wet zijn negen gronden voor ontslag opgenomen. Dit zijn redenen om een werknemer te ontslaan. De negen ontslaggronden zijn:

  • Bedrijfseconomische redenen;
  • Langdurige ziekte;
  • Frequent verzuim met onacceptabele gevolgen;
  • Disfunctioneren;
  • Verwijtbaar handelen of nalaten van een werknemer;
  • Werkweigering wegens gewetensbezwaren;
  • Verstoorde arbeidsrelaties;
  • Andere omstandigheden;
  • Cumulatiegrond.

Voor de ontslaggrond, ‘andere omstandigheden’, denken veel mensen aan een combinatie van een aantal ontslaggronden. Dat is niet het geval. Andere omstandigheden zijn zeer uitzonderlijke situaties, zoals illegaliteit van de werknemer.

Sinds 1 januari 2020, met de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB, is de cumulatiegrond als grond voor ontslag opgenomen in de wet. Werkgevers kunnen een werknemer volgens deze ontslaggrond ontslaan wanneer er sprake is van een combinatie van meerdere, niet voldragen ontslaggronden.

Aan elke ontslaggrond zijn wettelijke voorwaarden verbonden. De werkgever moet aantonen dat hij deze voorwaarden in acht heeft genomen. Daarnaast dient de werkgever bij elke ontslaggrond te onderzoeken of hij de werknemer binnen het bedrijf of concern kan herplaatsen, tenzij er sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. In dat geval hoeft de werkgever de mogelijkheden van herplaatsing niet te onderzoeken.

Bewijslast voor het ontslag ligt bij de werkgever

De werkgever moet bewijzen dat het ontslag aan een van de gronden voldoet. Ook in deze situatie geldt dus: wie eist, die bewijst.

Een succesvol ontslag

Van een werkgever wordt veel verwacht als het aankomt op het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met de werknemer. Het is daarom raadzaam om juridische hulp in te schakelen, alvorens u tot ontslag overgaat. Zo voorkomt u dat u de bewijslast niet rond krijgt en het niet lukt om de werknemer te ontslaan. Wij informeren en begeleiden u graag in een ontslagtraject. Neem gerust contact met ons.

Back To Top