fbpx
skip to Main Content
050 211 25 78 info@nova-legal.nl
Ontslaggronden: Negen Redenen Voor Ontslag

Ontslaggronden: negen redenen voor ontslag

Soms is de koek op en wil een werkgever een werknemer ontslaan. Ontslag is voor werknemers ingrijpend en gaat meestal gepaard met negatieve financiële gevolgen. Mede daarom worden werknemers door de wetgeving beschermd en kan een werknemer pas worden ontslagen als daar een redelijke grond voor is. In deze blog leggen we uit welke ontslaggronden er zijn en wat de kenmerken hiervan zijn.

De ontslaggronden

Met een ontslag ontbindt de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer. Wanneer een werkgever een werknemer wil ontslaan, volgt deze de ontslagprocedureHet wel of niet ontslaan van een werknemer wordt door de WWZ volledig bepaald door de ontslaggronden die in de wet staan.

De negen ontslaggronden

Volgens de wet zijn er negen ontslaggronden. Dit zijn redenen om een werknemer te ontslaan. De negen ontslaggronden zijn:

  • Bedrijfseconomische redenen;
  • Langdurige ziekte;
  • Frequent verzuim met onacceptabele gevolgen;
  • Disfunctioneren;
  • Verwijtbaar handelen of nalaten van een werknemer;
  • Werkweigering wegens gewetensbezwaren;
  • Verstoorde arbeidsrelaties;
  • Andere omstandigheden;
  • Cumulatiegrond.

Voor de ontslaggrond, ‘andere omstandigheden’, denken veel mensen aan een combinatie van een aantal ontslaggronden. Dat is niet het geval. Andere omstandigheden zijn zeer uitzonderlijke situaties, zoals illegaliteit.

De cumulatiegrond is in werking vanaf 1 januari 2020, door de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Werkgevers kunnen een werknemer volgens deze ontslaggrond ontslaan wanneer er sprake is van een combinatie van meerdere, niet voldragen ontslaggronden.

Bij alle ontslaggronden is de werkgever verplicht een aantal stappen te ondernemen in de ontslagprocedure. Bijvoorbeeld door de werknemer erop aan te spreken, hem of haar de kans geven dit gedrag aan te passen of door die persoon te herplaatsen binnen de organisatie. Alleen wanneer een werknemer schuldig is aan het verwijtbaar handelen of nalaten, geldt niet dat de werkgever de werknemer eerst moet herplaatsen.

De ontslaggrond bepaalt de volgende stap in de ontslagprocedure.

Kenmerken van de ontslaggronden

De ontslaggronden zijn limitatief

Dit betekent dat de werkgever slechts een van deze ontslaggronden kan kiezen als hij een werknemer wil ontslaan. De werkgever kiest één ontslaggrond. Deze dient de werkgever aan als reden voor het verzoek tot ontslag. Het is niet mogelijk om een combinatie van ontslaggronden aan te dragen als reden voor het ontslag.

Het ontslagstelsel is een gesloten stelsel

Het ontslagstelsel is een gesloten stelsel. Dat houdt in dat een werkgever een werknemer alleen mag ontslaan als aan alle voorwaarden van de gekozen ontslaggrond is voldaan. Bovendien moet herplaatsing niet (meer) mogelijk zijn.

De bewijslast voor het ontslag ligt bij de werkgever

De werkgever moet bewijzen dat het ontslag aan een van deze gronden voldoet. Ook in deze situatie geldt dus: wie eist, die bewijst.

Een succesvol ontslag

Wanneer u een werknemer wilt ontslaan maar hier niet in slaagt, kan dit erg vervelend zijn voor de sfeer op de werkvloer. Daarom kan het lonen om een expert in te schakelen, voordat u het verzoek tot ontslag indient. Nova Legal kan u helpen met het ontslag van een medewerker. Ook kunnen wij u voorzien van advies tot en met het voeren van een juridische procedure.

Meer weten over ontslag?

Download dan onze whitepaper ‘Ondernemen met personeel‘. In de whitepaper vertellen we alles wat een werkgever moet weten over werken met personeel. Hierin leggen we (onder andere) uit wat een werkgever moet doen wanneer hij of zij een werknemer wil ontslaan.

Back To Top