skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Ontruiming Huurwoning: Kan Een Verhuurder Zomaar Een Huurwoning Ontruimen?

Ontruiming huurwoning: kan een verhuurder zomaar een huurwoning ontruimen?

Een huurwoning ontruimen is een heftige inbreuk op iemands leven. Bij ontruiming van de huurwoning, wordt de huurder gedwongen het huis direct te verlaten. Vaak krijgt de huurder de tijd om nog een aantal spullen te pakken, maar vervolgens zal hij de woning moeten verlaten met afgifte van de sleutels, en staat de huurder in principe op straat. In deze blog vertellen we wat ontruiming inhoudt, wanneer het mogelijk is en hoe het in zijn werk gaat.

Wat is ontruiming?

Ontruiming betekent simpel gezegd dat de huurder (per direct) op straat wordt gezet en de huurwoning moet verlaten. Een ontruiming wordt uitgevoerd door een deurwaarder en hierbij wordt letterlijk de woning leeggehaald. Wanneer de huurder nog verblijft in de woning op het moment van ontruiming dan wordt hij of zij verzocht de woning direct te verlaten. De bezittingen van de huurder worden door de deurwaarder uit de woning gehaald en opgeslagen of afgevoerd.

Aan deze ingrijpende gebeurtenis gaat een heel traject vooraf, een ontruiming kan niet zomaar in gang worden gezet. Een huurder geniet namelijk huurbescherming. Dit betekent dat een huurder niet zonder goede grond zomaar op straat mag en kan worden gezet. 

Aan deze ingrijpende gebeurtenis gaat een heel traject vooraf, een ontruiming kan niet zomaar in gang worden gezet.

Voor het ontruimen van een woning heeft een verhuurder toestemming nodig van de rechter. Zonder een vonnis van de rechter kan een verhuurder een huurder niet dwingen om de woning te verlaten. Gaat een verhuurder toch over tot ontruiming van een woning zonder rechterlijke toestemming? Dan kan de huurder een schadevergoeding vorderen.

Wanneer mag een woning worden ontruimd?

Een verhuurder kan succesvol ontruiming vorderen bij de rechter, wanneer de huurder zich niet houdt aan de afspraken uit de huurovereenkomst. 

Bijvoorbeeld wanneer de huurder de huurpenningen niet (tijdig) betaalt. Er moet minimaal sprake zijn van een huurachterstand van drie maanden (of meer). Eerder zal een rechter een vordering tot ontruiming niet snel toewijzen. Ook wanneer een huurder bijvoorbeeld ernstige overlast veroorzaakt, kan de rechter toestemming geven aan de verhuurder om te ontruimen. 

Het is belangrijk dat het huurcontract wordt opgezegd. Daarom zal in de dagvaarding waarin ontruiming wordt gevorderd, in de meeste gevallen ook ontbinding van de huurovereenkomst worden gevorderd.

Hoe werkt het?

Wanneer een rechter bij vonnis de huurovereenkomst ontbindt en de huurder veroordeelt om de woning te ontruimen, ziet dat er als volgt uit: de huurder krijgt als gedaagde partij in de meeste gevallen een termijn van veertien dagen na betekening van het vonnis om vrijwillig de betreffende woning te ontruimen en te verlaten met al zijn of haar bezittingen.

De huurder moet de sleutels vervolgens afgeven en hiermee de woning weer beschikbaar stellen aan de verhuurder. Doet de huurder dit niet, dan zal de deurwaarder een datum inplannen om de woning te ontruimen. Wanneer de deurwaarder denkt dat dit nodig is, kan hij politie inschakelen voor bijstand tijdens de ontruiming.

Wanneer de deurwaarder denkt dat dit nodig is, kan hij politie inschakelen voor bijstand tijdens de ontruiming.

Gevolgen ontruiming zonder toestemming

Wanneer een verhuurder zonder toestemming van de rechter overgaat tot ontruiming van een woning, dan is sprake van een onrechtmatige ontruiming. In dat geval kan de huurder een schadevergoeding vorderen. Wanneer de verhuurder de geleden schade niet betaalt, kan de huurder hiervoor een procedure opstarten en de vergoeding van de geleden schade vorderen bij de rechter.

Conclusie

Een verhuurder kan een woning niet zomaar (laten) ontruimen. Ontruiming is een ingrijpend rechtsmiddel en de huurder wordt hiervoor dan ook beschermd doordat de wet (strenge) eisen stelt aan ontruiming. Pas als de huurder ernstig tekortschiet komt ontruiming aan de orde. Voordat een deurwaarder kan worden ingeschakeld krijgt de huurder eerst zelf de gelegenheid om de woning te ontruimen, nadat de rechter hiervoor toestemming heeft gegeven.

Wilt u een woning ontruimen, of juist een ontruiming voorkomen? Wilt u een procedure starten of bent u gedagvaard? Nova Legal helpt u graag in deze gevallen en heeft ruime ervaring in het bijstaan van (ver)huurders in en buiten rechte. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Back To Top